DigiNet-testi valmistavan teollisuuden yrityksille – selvitä yrityksesi ja yritysverkostosi digitalisaation taso

Uutiset

Mikä on yrityksesi digitalisoitumisen tilanne? Entäs verkoston?

Osallistu DigiNet-testiin, joka on suunniteltu erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksille. Testi tarjoaa arvokasta tietoa yrityksesi digitalisaation tasosta, erityisesti verkostonäkökulmasta. Testin ovat laatineet Vaasan yliopisto ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu DigiNet-hankkeessa.

Miksi osallistuminen on hyödyllistä?

Digitalisaatio on muuttanut valmistavan teollisuuden toimintaympäristöä merkittävästi, ja yritysten on tärkeää pysyä kehityksen kärjessä säilyttääkseen kilpailukykynsä. DigiNet-testin avulla voit arvioida oman yrityksesi verkoston tilaa ja testin jälkeen saat kirjallisen palautteen, ja tietoa siitä, missä kohdin digitalisaatiota voitaisiin edelleen kehittää. Testiin vastaaminen vie 10–15 minuuttia.

Testin antamat hyödyt:

1. Yrityksesi tilanteen arviointi: Saat kattavan kuvan siitä, missä kohdin yrityksenne on jo vahva digitalisaatiossa ja missä on vielä parantamisen varaa.
2. Selkeät kehittämisen kohteet: Testin tulosten perusteella voit tunnistaa konkreettiset alueet, joilla digitalisaatiota voidaan tehostaa ja kehittää.
3. Vertailu muihin yrityksiin: Saat keskiarvovertailun suhteessa muihin yrityksiin, jotka ovat suorittaneet saman testin, mikä auttaa hahmottamaan, miten sijoitutte suhteessa muihin vastanneisiin yrityksiin.

Testin avulla voit itsenäisesti arvioida oman yritysverkostosi tilaa, saada palautetta sekä löytää selkeät kehittämisen kohteet.

Kohderymä: Valmistavan teollisuuden pk-yritykset

Linkki DigiNet-testiin

Diginet-hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto EARK-tuella. Hankkeen tavoitteena on tukea eteläpohjalaisia teollisuuden alan pk-yrityksiä digitalisaation kehittämisessä. 

Lisätietoja:
Sanna Joensuu-Salo (etunimi.sukunimi@seamk.fi)