Tule mukaan Vaasan yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteiseen DigiNet-hankkeeseen!  Tuemme ja edistämme Etelä-Pohjanmaan alueen pienten ja keskisuurten (pk) -yritysten digitalisoitumista sekä yritys- että verkostotasolla.

Kenelle?

Kohderyhmänämme ovat eteläpohjalaiset valmistavan teollisuuden yritykset ja yritysverkostot. Joten jos kuulut tähän ryhmään ja aihe on ajankohtainen, ota yhteyttä mehin!

Tietoa tarvitaan

Kehitys kehittyy ja onnistuneiden muutosten pohjalle tarvitaan tietoa. Tämänpä vuoksi yksi tavoitteistamme on tiedon lisääminen yritysverkostojen digitalisoitumisesta erityisesti pk-yritysten liiketoimintaprosessien näkökulmasta.

Toteuttajat

Diginet-hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Euroopan unionin aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.

Milloin?

Toteutamme hankkeen vuosien 2023-2025 aikana. Suunittelemme parhaillaan tulevia tapahtumia.