Yritysverkostot menestyksen ytimessä – Digitalisoituvat yritysverkostot (DigiNet) -hanke tukee verkostojen digitalisoitumista

Uutiset

Globalisaation ja digitalisaation vaikutusten myötä yritykset ovat aikaisempaa enemmän kytkeytyneitä toisiinsa, ja tämän kehityksen myötä yritysverkostojen merkitys liiketoiminnassa on korostunut entisestään. DigiNet-hankkeessa keskitytään yritysten välisten prosessien ja yritysverkostojen digitalisoitumiseen ja sen kehittämiseen valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla.

Yritysten välisten prosessien digitalisoituminen tarjoaa yrityksille useita mahdollisuuksia ja se voi muuttaa tapaa, jolla yritykset tekevät yhteistyötä, viestivät ja hallinnoivat liiketoimintaansa.

Annan muutaman esimerkin digitalisaation mahdollisuuksista. Esimerkiksi reaaliaikaisen tiedon saaminen prosesseista mahdollistaa ennakoimisen eri prosessien vaiheessa, reaaliaikaisen virheiden tai poikkeamien korjaamisen, tai tekoälyn hyödyntämisen esimerkiksi tuotannon tai logistiikan optimoinnissa. Kun erilaisiin häiriöihin tai poikkeamiin pystytään reagoimaan reaaliajassa, voidaan mahdollisesti välttää viivästymiset ja virheellisen tuotteen toimittaminen asiakkaalle. Lisäksi reaaliaikaisen tiedon jakaminen ja viestiminen yritysten välillä voivat helpottaa toimitusten ja yhteistyön hallintaa ja päätöksentekoa.

Läpinäkyvyydellä lisää tehokkuutta

Digitalisaatio mahdollistaa tiedon läpinäkyvyyden. Yhä tänä päivänä yritysten välisiä suhteita hoidetaan pääosin sähköpostin välityksellä. Täten esimerkiksi toimituksiin, tuotteisiin, laatupoikkeamiin tai vaikka tuotteiden räätälöinteihin liittyviä tärkeitä tietoja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla niillä, joiden toimintaan tiedolla voisi olla vaikutusta. Tämä taas voi johtaa esimerkiksi siihen, että henkilövaihdoksen myötä tärkeää tietoa katoaa, tai esimeriksi siihen, että kehityskohteita ei viedä käytäntöön, eli potentiaali toiminnan kehittämiseen jää käyttämättä.

Erilaiset digitaaliset alustat tarjoavat mahdollisuuksia yritysten väliseen yhteistyöhön, kommunikointiin, tiedon tallentamiseen ja jakamiseen, täten myös mahdollistaen tiedon läpinäkyvyyden ja saatavuuden yhdestä paikasta.

Digitalisaation hyödyntäminen yritysverkostoissa ja liiketoiminnassa ylipäätään ei aina kuitenkaan ole helppoa. Yrityksissä pitää olla tietoa ja taitoa mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, mutta myös tietoa ja valveutuneisuutta erilaisiin riskeihin liittyen. Lisäksi digitalisoituminen vaatii yrityksiltä myös investointeja, toki tänä päivänä on paljon tarjolla esimerkiksi erilaisia digitaalisia alustoja, jotka ovat pk-yritysten näkökulmasta edullinen ja tehokas tapa digitalisoitua. Parhaimmillaan digitalisaatio voi johtaa tehokkaampaan toimintaan, nopeampaan tiedonvälitykseen ja parempaan asiakkaan ymmärtämiseen ja palvelemiseen, mikä taas parantaa yrityksen kilpailukykyä ja asemaa markkinoilla.

Hanke eteläpohjalaisten yritysten tukena

Tässä hankkeessa pyrimme tukemaan eteläpohjalaisia pk-yrityksiä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä yritysten välisissä prosesseissa ja verkostotasolla. Hankkeessa järjestetään erilaisia työpajoja ja toimenpiteitä, joihin osallistumalla pk-yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä. Ensimmäinen tapahtumamme järjestetään 22.11.2023 Pohjanmaan teollisuusmessujen yhteydessä Seinäjoella aamupalatilaisuutena, lisätietoa ja linkki ilmoittautumiseen löytyy sivuiltamme

Digitalisoituvat yritysverkostot (DigiNet) on Vaasan yliopiston ja SeAMKin ryhmähanke, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Anni Rajala
Projektipäällikkö
Nuorempi apulaisprofessori
Vaasan yliopisto