Digitalisoituvat yritysverkostot kilpailukyvyn nostajana

Uutiset

Yritykset ovat aikaisempaa enemmän kytkeytyneenä toisiinsa digitalisaation ja globalisoitumisen vaikutusten myötä, minkä vuoksi yritysverkostojen ja toimitusketjujen merkitys liiketoiminnassa on kasvanut. Yritysten digitalisoituminen on noussut entistä tärkeämmäksi kehityskohteeksi. Selvitykset osoittavat, että eteläpohjalaisissa yrityksissä digitalisoitumisen taso on vielä matalalla tasolla. Erityisesti verkostoituminen ja digitalisoituminen on erittäin suuressa roolissa valmistavan teollisuuden toimialan pk-yrityksissä, joita alueella on paljon.

Digitalisoituvat yritysverkostot (DigiNet) hankkeen kohderyhmänä on eteläpohjalaiset valmistavan teollisuuden yritykset ja yritysverkostot. Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritysten digitalisoitumista, sekä yritys- että verkostotasolla. Tavoitteena on siis tietoisuuden lisääminen verkostojen digitalisoimisesta ja pk-yritysten mahdollisuuksista digitalisoida liiketoimintaprosesseja, informoida ja motivoida pk-yrityksiä digitalisoitumisen edellytyksistä, hyödyistä, haasteista ja käytännöistä. Lisäksi tavoite on suunnitella ja ideoida työkalujen ja alustojen hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä ja nostaa digitalisoitumisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla.

Työkalu digitalisaation tason arviointiin

Hankkeessa tarkastellaan pitkälle digitalisoituneita case-yritysverkostoja, jonka pohjalta muodostetaan tiekartta sekä järjestetään kohderyhmälle interaktiivisia työpajoja digitalisoitumisen kehittämiseksi. Lisäksi luodaan kehittämissuunnitelma toimitusketjujen digitalisoitumiselle ja verkossa toimiva avoin työkalu yrityksille verkostojen digitalisaation tason arviointiin ja palautteen saamiseen. Yritysten onkin tärkeää arvioida omaa digitalisaation tasoaan ja sen tuomia mahdollisuuksia. Työkalun avulla yritykset saavat palautetta siitä, miten digitalisaatiota voisi käyttää vielä paremmin yrityksen verkostoissa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yrityksen kyky käyttää digitalisaatiota laajasti yrityksen eri toiminnoissa on suoraan yhteydessä yrityksen menestymiseen.

Digitalisoituminen nostaa alueen elinvoimaisuutta

Hankkeen tuloksena alueen yritysten tietämys, osaaminen ja digitalisoitumisen taso kehittyvät sekä yritysverkostot saavat konkreettista apua digitalisoitumiseen, mikä mahdollistaa jopa merkittävien hyötyjen saavuttamisen esimerkiksi toiminnan tehostamisen näkökulmasta. Näin yrityksissä vapautuu resursseja liiketoiminnan ja liiketoimintaverkostojen kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Yritykset, jotka ottavat käyttöön hankkeen toimenpiteiden tuloksena uusia teknologioita, nostavat omaa digitaalista tasoaan. Tämä heijastuu tuloksena pk-yritysbarometreissä ja seurantakyselyissä, joissa mitataan Etelä-Pohjanmaan digitalisoitumisen tasoa. Tällä on vaikutuksia myös alueen yritysten kilpailukykyyn ja verkostojen toimintaan; menestyvät yritykset luovat hyvinvointia ja työpaikkoja sekä palveluina ja tuotteina, mikä osaltaan tukee Etelä-Pohjanmaan alueen elinvoimaisuutta.

Digitalisoituvat yritysverkostot (DigiNet) on Vaasan yliopiston ja SeAMKin ryhmähanke, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Sanna Joensuu-Salo
Tutkijayliopettaja, SeAMK Liiketalous ja yrittäjyys

Emmi Tuurinkoski,
Projektipäällikkö, SeAMK TKI Yrittäjyys ja kasvu

Ota seurantaan DigiNetin LinkedIn