Aineiston keruu ja säilytys

Picture: NASA

Tietosuojaseloste

Lähettämääsi kirjoitusta käsitellään tutkimusaineistona. Jos olet alle 15 vuotias, ilmoita sähköpostiviestin yhteydessä sen huoltajan/vanhemman nimi, jolta olet kysynyt lupaa osallistua tähän tutkimukseen. Kysymme kirjoittajilta neljää taustamuuttujaa, jotka ovat vastaajan:

-nimi
-ikä
-sukupuoli
-asuinpaikkakunta

Osa lähetetyistä kirjoituksista laitetaan julkisesti näkyväksi tutkimuksen kuluessa tälle sivustolle, mutta kuitenkin siten, että kirjoittajan henkilöllisyys ei ole nähtävissä. Kirjoituksista voidaan lainata osia sitaatteina havainnollistamaan tutkimuksen tuloksia. Tällöin ei kuitenkaan koskaan paljasteta kirjoittajan henkilöllisyyttä. Kaikkea tutkimusaineistoa käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti.

Vastaanotetut kirjoitukset henkilötietoineen säilytetään yliopiston tiloissa ja tietokoneilla digitaalisesti suojattuna. Aineistoon ei myöskään ole pääsyä kenelläkään tutkimuksen ulkopuolisella henkilöllä. Tutkimuskäytön jälkeen (aikaisintaan viisi vuotta keräämisen jälkeen) aineisto säilytetään yliopistolla, tuhotaan tai se voidaan luovuttaa yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tai muun vastaavan yleishyödyllisen arkiston käyttöön.

Noudatamme EU:n GDPR-datahallintaohjeistusta kaiken kerätyn aineiston kanssa. Lisätietoa siitä saat tästä.

Kirjoituksen lähettävien sähköpostiosoitteiden kanssa ei käydä sähköpostiliikennettä kuin seuraavissa tapauksissa: kuittaus kirjoituksen vastaanotosta, pyyntö lähettää puuttuva liitetiedosto tai puuttuvat taustatiedot tai ilmoitus arvontavoitosta.

Arvottavat lahjakortit

Arvomme kaikkien kirjoituksen lähettäneiden kesken kaksi kappaletta 50 euron lahjakortteja. Näiden sisältö sovitaan yhdessä voittajan kanssa (yleisimmät isoista marketeista saatavat kortit ja laajasti palvelujaan tarjoavat toimijat ovat ensisijaisia korttivalintoja).  Ilmoitamme arvonnan voittajille tiedon sähköpostitse.

 

”Avaruudessa oleskelu johtaa näkökulman muutokseen, jossa arkipäiväiset asiat, kuten puhdas ilma, auringonlasku metsässä ja puissa kahisevat lehdet muuttuvat arvokkaiksi.”

(Georgy Grechko, kosmonautti)