Hankkeet

Tulevaisuuden hävikkiä vähentävä buffetruokailu

NextGen

 

NextGen hankkeen tavoitteena on:

  1. Kehittää, pilotoida ja demonstroida Horeca-sektorille räätälöity, digitaalinen ennustemalli ruokahävikin hallintaan,
  2. Kehittää uusia, käyttäytymisen muutosta edistäviä toimintamalleja ja menetelmiä ruokahävikin vähentämiseksi yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa
  3. Hyödyntää Vaasan yliopiston VME-osaamiskeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia ennustemallin käyttäjäystävälliseen toteutukseen

 

NextGen-hanke on Europan unionin osarahoittama ja jatkoa Vaasan yliopiston Waste Insight -tiimin systemaattiselle työlle ruokahävikin vähentämiseksi.

Ota yhteyttä: kehityspäällikkö Juha Vänskä
Hankkeen kesto: 1.4. – 31.3.
Kokonaisbudjetti: 320 363 €

 

 

Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa

PAJATSO

 

Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa eli PAJATSO-hankkeessa edistämme hävikin vähentymistä erityisesti ruokapalveluissa uuden teknologian ja sosiokulttuurisen muutoksen avulla.

Hankkeessa:

  • Rakennetaan ruokahävikin alueellinen liiketoimintaekosysteemi, joka erilaisia resursseja yhdistelemällä pystyy tarttumaan hävikin vähentämiseen liittyviin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
  • Kehitetään ruokahävikin vähentämiseen liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten ruokahävikin mittaamisen automatisointia.
  • Kehitetään toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kehitystoiminnan tuloksellisuutta sekä osaamista voidaan ravitsemispalveluissa systemaattisesti vahvistaa.

 

PAJATSO-hanke on jatkoa Vaasan yliopiston Waste Insight -tiimin systemaattiselle työlle ruokahävikin vähentämiseksi, joka alkoi Ecowaste4Food- ja Wasteless-hankkeissa.

PAJATSO-hanke on Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitusta saanut Vaasan yliopiston koordinoima hanke. Luonnonavrakeskus Luke ja Lapuan kaupunki ovat mukana hankekumppaneina.

 

Ota yhteyttä: kehityspäällikkö Juha Vänskä
Hankkeen kesto:  – 
Kokonaisbudjetti: 290000€

Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä

Wasteless

 

Hankkeessa vähennettiin ruokahävikkiä kehittämällä suurtalouskeittiöiden ja ruokapalvelukeskusten ruokahävikin seurantaa. Tehokkaammalla seurannalla myös syntyvää ruokahävikkiä päästiin hyödyntämään entistä paremmin. Hankkeen tavoitteena oli vähentää kokonaishävikkiä 20 prosenttia, mutta kokonaishävikkiä onnistuttiin vähentämään peräti 44 prosenttia.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet jakautuivat seuraaviin työpaketteihin:

1) Nykytilan analyysi
2) Reseptiikan kehittäminen ja annoskokojen optimointi
3) Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja uuden liiketoiminnan edistäminen
4) Ruokahävikin hyödyntäminen ja jatkojalostaminen
5) Mielipidevaikuttaminen ja asennekasvatus
6) Jatkotoimenpiteiden suunnittelu

Hankkeessa hyväksi koetuista toimenpiteistä ja toimintatavoista sekä tuloksista on koottu opas laajemmin hyödynnettäväksi. Sekä asiakkaiden, että ruokapalvelujen tuottajien uudistunut asenne ruokahävikin syntyä kohtaan ja ymmärrys hävikin taloudellisista vaikutuksista on osaltaan hankkeen laajempivaikutteinen tulos.

Vaasan yliopiston Waste Insight -tutkimustiimi oli vastuussa työpaketista 3. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja hankekumppanina mukana oli Lapuan kaupunki. Hanke on saanut Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitusta.

 

Ota yhteyttä: kehityspäällikkö Juha Vänskä, Vaasan yliopisto
Hankkeen kesto: maaliskuu 2019 – heinäkuu 2021
Kokonaisbudjetti: 469 824 €

 

Ruokahävikin vähentämisen alueelliset toimintasuunnitelmat

Ecowaste4Food

Hankkeen tavoitteena oli etsiä ja tunnistaa Euroopasta malleja, joiden avulla ruokahävikkiä voitaisiin pienentää elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa ja kulutuksen eri vaiheissa ekoinnovaatioiden avulla. Hankkeeseen osallistui alueita seitsemästä Euroopan maasta: Ranska, Puola, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Espanja ja Suomi. Etelä-pohjanmaan liitto oli hankkeen ainut suomalainen partneri, ja Waste Insight tiimi osallistui hankkeen alueelliseen sidosryhmätyöskentelyyn Etelä-Pohjanmaan liiton kutsusta. Hankeen rahoitus tuli Interreg Europe -ohjelmasta 2017-2020.

Hankkeen lopputuotoksena syntyivät alueelliset toimintasuunnitelmat ruokahävikin vähentämiseksi. Etelä-Pohjanmaan suunnitelman teemoja ovat ruokahävikin jakelu ja koordinointi, kuluttajainformaatio ja -vaikuttaminen, ruoka-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden osaaminen sekä tutkimus ja hankkeet. Toimenpideohjelmassa on 10 kohtaa. Se on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi.

Tutustu: Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelma

Lisätietoja: henkkeen kansainvälisiltä sivuilta

Ota yhteyttä: kehityspäällikkö Juha Vänskä, Vaasan yliopisto

 

Sisältö estetty, salli kaikki evästeet nähdäksesi sisällön.