Mitkä ovat vastuullisuuden nousevia teemoja, joita suunnannäyttäjät pyrkivät edistämään?

Vuoden alussa näin useamman vastuullisuuden parissa töitä tekevän julkaisevan erilaisia listauksia siitä mitä he näkevät nousevina teemoina vastuullisuudessa tämän alkaneen vuoden osalta. Esimerkiksi seuraavia teemoja mainittiin: ylimmän johdon osaamisen  ja ymmärryksen lisääminen lainsäädännön velvollisuuksista kuin myös liiketoiminnan mahdollisuuksista, kulutuksen kohtuullistaminen, todellisten kestävyysvaikutusten arviointi yritysten arvoketjuissa, datan hyödyntäminen ja esimerkiksi digitaalisten tuotepassien kehittäminen tuotteille, monimuotoisuuden huomioinen, […]