Maatalouteen sijoittaminen on nyt POP Keniassa

Blog

Maatalous ja ylipäätänsä ruoantuotanto on tällä hetkellä ajankohtainen  keskustelun aihe useassa Afrikan maassa. Yleisen globaalin ruokahuoltokeskustelun lisäksi maatalouden agendaa edistää myös kasvavat investoinnit alalle sekä nuorten lisääntyvä innostus ja ymmärrys ruoantuotannon tarjoamista mahdollisuuksista. Positiivista on, että nuoret yrittäjät ovat liiketoiminnallisia ratkaisuja, joilla pyritään monipuolistamaan ja nostamaan maanviljelyksen tuottavuutta. Tässä kirjoituksessa nostan esille muutaman mielenkiintoisen alan startupin, joiden tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa paikalliseen ruoantuotantoon.

Avaimet käteen -maanviljelypaketti diasporalle

Keniassa, kuten monessa muussakin Afrikan maassa, diasporan merkitys talouteen on valtaisa. Afrikan kehityspankin arvion mukaan koko Afrikan mantereen osalta diasporan lähettämät varat olivat edellisvuonna 2022 noin $96 miljardia, Kenian osuus kokonaisuudesta oli noin $4.027 miljardia. Sanomattakin on selvää, että puhutaan valtavista rahamääristä. Mihin nämä diasporat lähettämät rahat sitten menevät? Luonnollisesti osa lähetetään suoraan omille perheenjäsenille ja sukulaisille. Kuitenkin, yhä useampi haluaa välttää pelkkää rahan lähettämisestä, sen sijaan halutaan rahaa halutaan investoida ja saada poikimaan. Kiinteistösijoittaminen ollut jo pitkään listalla ja tämän rinnalle maatalouteen investoiminen on nyt nousemassa kovaa vauhtia. Tähän saumaan  esimerkiksi PlusFarm Kenya tarjoaa palveluitaan. Yritys haluaa tehdä maanviljelyn helpoksi myös diasporan jäsenille ja muille henkilöille, jotka eivät kuitenkaan voi itse ottaa vastuulleen maanviljelyksen vaatimaa päivittäistä toimintaa.

Firman perustajaosakas Stephen Mwongela kertoo yrityksen saavan useita yhteydenottaja henkilöiltä, jotka haluavat päästä osalliseksi maantalouteen. Nämä henkilöt saattavat  olla ostamassa maata, miettiä mitä tehdä suvun tyhjän panttina olevalla maapläntillä tai ovat halukkaita maata vuokraamaan, mutta heillä itsellään ei kuitenkaan ole aikaa tai osaamista olla pyörittämässä farmia. Tähän PlusFarm tarjoaa palveluita esimerkiksi testaamalla maaperän, antamalla suosituksia mitä viljellä, hoitaa farmille henkilön siitä huolehtimaan, myy sadon eteenpäin ja ylipäätänsä raportoi miten hommat farmilla edistyvät. Palvelupaketit räätälöiden asiakkaan tarpeiden mukaan. Eli, tämän tyyppisten diaspora-sijoittajien kautta saadaan joutomaat parempaan viljelykäyttöön ja hyödynnettyä ruoantuotantoa varten.

Lokaalisti valmistettuja maatalouslaitteita pienviljelijöille

Siinä missä Suomessa ruokahävikkiä syntyy erityisesti kotitalouksien heittäessä pois ruokaa, monessa Kenian kaltaisessa kehittyvässä maassa ruokaa menee hukkaan tuotannon, sadonkorjuun, prosessoinnin ja varastoinnin heikkouksien vuoksi. Ongelmana voi olla, että vihannekset ja hedelmät eivät pääse edes myyntipaikoille tai kadun varsilla olevilla myyntipisteillä on ylitarjontaa, ettei kaikki mene kaupaksi. Mitä itse olen jutellut maaseudulla pikkukojujen myyjien kanssa, niin he ovat todenneet, että päivän päätteeksi saattavat myymättä jääneet hedelmät antaa eläinten syötäviksi!

Savanna Circuit Technologies  omalta osaltaan haluaa ratkoa ruokahävikin ongelmaa tarjoamalla maataloustarvikkeita pieviljelijöiden käyttöön. Yritys on esimerkiksi luonut aurinkoenergialla toimivan kuivauskaapin vihannesten kuivaamiseen. Kuivaamisen etu on se, että näin vihannekset säilyvät pidempään ja niitä voidaan myös edelleen myydä elintarviketeollisuudelle.

Yrityksen yksi perustajista, Percy Lemtukei, toimii insinöörinä ja laitteiden pääsuunnittelija.  Percy kertoo, että laitteet pyritään tekemään helppokäyttöiseksi, helposti huolettaviksi ja tarpeeksi edullisiksi myös pienviljelijöille ja osuuskunnille. Yritys rakensi oman tuotantotilansa Nairobin läheisyyteen, jossa tuotteet valmistetaan sekä uusia prototyyppejä rakennetaan havaittujen tarpeiden mukaan. Maanviljelyksen lisäksi yritys tarjoaa ratkaisuja myös maatalouteen esimerkiksi mahdollistamalla kylmäketjun myös ihan pienille, muutamista lehmistä koostuville lypsytiloille. Omalla tuotannollaan Savanna Circuit osaltaan myös vahvistaa Keniassa kipeästi tarvittavaa omaa teollista tuotantoa ja innovatiivisuutta.

Savanna Circuit tehtaalla tutustumassa laitteisiin

Savanna Circuitin tuotantotiloissa tutustumassa protolaitteisiin.

Traktorin vuokrausta Uberin tapaan

Traktorin käyttö tehostaa maanviljelystä huomattavasti, mutta sen hankkiminen on iso investointi, johon suurimmalla osalla pienviljelijöistä ei ole mahdollisuutta. Tähän tarpeeseen iskee Hellou Tractor, joka lähti liikkeelle Nigeriasta ja sittemin laajensi toimintaansa Keniaan. Yritys tarjoaa traktoreiden vuokrauspalveluita Uberin tapaan.

Siinä missä Uber palvelee yksittäistä asiakasta, Hellou Tractor kohdentaa palvelunsa niin sanotusti klustereille. Klusterit tarkoittavat, että tietyn kokoisella alueella on vaadittavan kokoinen määrä viljelijöitä, jotka haluavat traktoria vuokrata. Klusteria voi ’johtaa’  – ja traktoria hallinnoida – yksittäinen maanviljelijä, joka vuokrauksen tuomilla tuloilla myös maksaa traktoria itselleen pienissä erissä. Pienviljelijän tulee kuitenkin saada kerätyksi vaadittava alkumaksu ja siten loppuosan voi maksaa erissä.

Traktoreita haluavia pienviljelijöitä riittää  yrityksen mukaan jonoksi asti: kevääseen 2023 mennessä yritys on Keniassa rahoittanut reilut 100 traktoria, kun halukkaita on ollut noin 12000. Tämän suuren kysynnän ansiosta Hellou Tractor on saanut merkittäviä kumppaneita rinnalleen, kuten yhdysvaltaisen John Deere-traktorivalmistaja. John Deerelle Hellou Tractorin kaltainen paikallinen toimija ratkaisee niin kutsunun last mile-haasteen ja tarjoaa jakelukanavan päästä myös pienviljelijäasiakkuuksiin käsiksi.

Traktorin vuokraukseen tehdään tarvittavat vuokrauslistat vuokra-agentin kautta. Digitaalisten etämonitorointilaitteiden avulla varmistetaan, ettei traktoria ylivuokrata, jottei se kuormittuisi liikaa. Hellou Tractorin kaltainen toiminta avaa mahdollisuuksia tarjota muita palveluita pienviljelijöille traktorin vuokraamisen kylkiäisenä.

Mikä näitä yrittäjiä, yrityksiä ja niiden ratkaisuja yhdistää?

Näen näissä yrittäjissä ja yrityksissä useamman samankaltaisuuden. Liiketoiminta on syntynyt tyydyttämään jo olemassa olevaa kysyntää: traktoreita pienviljelijöiden tarpeeseen, halu olla mukana maanviljelyksessä ja tarve vähentää hävikkiä (post-harvest loss). Kaikilla yrittäjillä on kova draivi päällä: halutaan kasvaa ja sitä kautta saada vaikuttavuutta. Jokainen yritys pyrkii omalla liiketoimintaratkaisuillaan siihen, että yksittäinen maanviljelijä saisi tuotettua kestävämmin sekä myös luomaan lisäarvoa. Eli, samalla kuin luodaan omaa ansaintamallia liiketoiminnan ympärille, ymmärretään se kokonaiskuva ja ne haasteet, joita maanviljelykseen on liittynyt.

Keniassa on jo reippaasti yli vuosikymmenen ollut hyvä buumi päällä mobiiliteknologian hyödyntämisessä, näissä liiketoimintaratkaisuissa digitaaliset palvelut on integroituna, esimerkiksi PlusFarm tarjoaa maanviljelijöille mahdollisuuden seurata miten sato etenee, SavannaCircuit käyttää sensoreita mittamaan laitteiden toimintaa, Hellou Tractor monitoroi traktoreiden toimintaa ja pyrkii ennalta ehkäisemään korjaustarpeet. Ehkä se suurin yhdistävä tekijä on, että paikalliset yrittäjät luovat ratkaisuja nimenomaisesti paikallisiin haasteisiin: he tuntevat perinpohjin mitä haasteita maanviljelyksessä ja kuinka pienviljelijät ajattelevat ja toimivat. Tätä osaamista suosittelen hyödyntämään, jos joku suomalainenkin toimija haluaa olla rakentamassa kestävää ruokajärjestelmää näissä ympyröissä.

Itse olen myös äärimmäisen innostunut siitä, että nämä yrittäjät ymmärtävät myös tutkimuksen ja kehittämistyön tarpeen. Voipi olla, että osaa yrittäjistä tullaan jatkossa näkemään myös Vaasan yliopiston tarjoamilla kursseilla ja opiskelijaprojekteissa.

 

**

Kirjoittaja KTT, Paula Linna on viettänyt kevään 2023 Keniassa luomassa kumppanuuksia Vaasan yliopistolle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *