Pirunpolskan kuulumisia

Yleinen

Vuonna 2020 Koneen Säätiö etsi ilmoituksellaan rohkeita tekoja. Säätiön ilmoitus innosti Vaasan yliopiston kompleksisuustutkimusryhmän sekä Aseman Lapset ry:n lähestymään säätiötä tutkimusideallaan, jonka tarkoituksena oli nuorisorikollisuuden ilmiön kompleksisuuden ja palvelujärjestelmän hallinnonrajat ylittävän yhteistoiminnan analysointi.

Rohkeat teot kohtasivat tekijänsä, ja hankkeemme toimijoiden iloksi olemme vuonna 2021 voineet Koneen Säätiön rahoituksen myötä käynnistää Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin -tutkimushankkeemme. Pirunpolskan tavoitteena on kehittää rikoksilla oireilevien nuorten palveluita sekä tehdä näkyväksi palvelujen välinen yhteistyö ja vuorovaikutus.

Hankkeemme käynnistyi monialaisella Kick off -seminaarilla helmikuussa 2021. Myöhemmin olemme päässeet myös aloittamaan rikoksilla oireilevien nuorten haastattelut, kun tutkimuseettinen lautakunta antoi hyväksyntänsä tutkimussuunnitelmallemme. Nuorten haastatteluja on toteutettu vuoden 2021 aikana ja niitä jatketaan edelleen vuoden 2022 puolella koronapandemian sallimissa puitteissa.

Olemme iloisia tähän mennessä toteutuneista nuorten haastatteluista, ja kiitämme kaikkia tutkimukseen nyt jo osallistuneita nuoria arvokkaan kokemustietonsa jakamisesta kanssamme. Pyrkiessämme kehittämään nykyisiä palveluja, on ensiarvoisen tärkeää ensin ymmärtää, millaisena olemassa olevat palvelut näyttäytyvät. Me hankkeen toimijat pidämme nuorilta saatua kokemustietoa tärkeässä arvossa, sillä nuoret ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan ja kuvaamaan meille sen, millaisena palvelut näyttäytyvät niitä tarvitsevalla.

Nuorten näkökulmien kartoittamisen lisäksi hankkeemme tavoitteena on havainnollistaa palvelujen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tätä tavoitetta kohti olemme edenneet viime vuoden aikana kutsumalla koolle Pirunpolskan puitteissa nuorisorikollisuuden ilmiön parissa toimivia tahoja Suomesta ja Virosta.  Virolaisten toimijoiden kanssa olemme järjestäneet hybridimallisen seminaarin Helsingissä sekä jatkaneet hyvin alkanutta yhteistyötä uudella yhteisellä seminaaripäivällä. Kyseiset seminaaripäivät ovat mahdollistaneet osallistujille toisen maan toimintatavoista ja hyvistä käytännöistä oppimisen. Yhteistyöpäivät on osallistujien toimesta koettu antoisiksi ja merkityksellisiksi.

Viime vuonna Pirunpolskan myötä käynnistyi myös täysin uudenlainen yhteistyökokeilu Valtion koulukotikiertueen voimin. Koulukotikiertue on mahdollistanut monialaisen toimijaverkoston yhteen saattamisen.  Valtion koulukotikiertueen vaiheista voit lukea tarkemmin kotisivuiltamme.

Koulukotikiertueen osalta on ollut erityisen ilahduttavaa nähdä, kuinka sektorirajat ylittävä, uudenlainen monialainen yhteistyö on saanut aikaan lisää ennennäkemättömiä, oma-aloitteisia verkoston yhteistyöideoita. Koulukotikiertueen myötä on toteutunut esimerkiksi nuorten pariin jalkautumista eri organisaatioiden toimijoiden kesken. Lisäksi myös uudella kokoonpanolla nuorisoalanammattilaisten ja poliisin kesken, on suunnitteilla jatkokäyntejä valtion koulukodeille.

Pirunpolska-tutkimushanke on edennyt hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja me hankkeen toimijat odotamme innolla alkaneen vuoden puolella tapahtuvia kohtaamisia niin nuorten kuin verkostomme kanssa.

Blogiteksteistämme voit lukea Pirunpolskan seuraavista vaiheista hankkeen edetessä. Blogissa tuomme esiin tutkimuksellisen näkökulman lisäksi myös yhteistyöverkostomme toimijoiden näkökulmaa nuorisorikollisuuden ilmiön saralta. Blogeistamme pääsetkin myöhemmin lukemaan esimerkiksi kollegojemme ja muiden yhteistyötahojemme näkemyksiä rikosoireilevan nuoren parissa tehtävästä työstä ja nuorille kohdistettujen palvelujen kehittämisestä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *