Hankkeesta

Pirunpolska-tutkimushanke käynnistyi esiin nousseesta tarpeesta tutkia rikoksilla oireileville nuorille tarjottavien palvelujen nykyistä tilaa ja etsiä ratkaisuja siihen, miten palvelurakenteita voidaan kehittää vastaamaan paremmin nuorten tarpeisiin.

Pirunpolska on Aseman Lapset ry:n ja Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijoiden yhteinen hanke, jossa rikoksilla oireilevien nuorten nykyisten palvelujen tilaa tutkitaan laajan asiantuntijaryhmän kanssa. Hankkeessa tehdään näkyväksi nuorisorikollisuuden ilmiön kompleksisuutta ja nykyisestä palvelurakenteesta muodostuvia haasteita siihen vastaamiseen. Hankkeessa analysoidaan palvelujärjestelmän hallinnonrajat ylittävää yhteistoimintaa ja yhteiskehittämistä, sektorien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä estäviä tekijöitä nuorisorikollisuuden näkökulmasta.

                 

Tutkimushankkeen tavoitteena on

  • tuoda esiin nuorten kokemustieto palveluista, jotta palveluja voidaan kehittää paremmin tarpeita vastaaviksi
  • tehdä näkyväksi rikoksilla oireilevien nuorten palvelujen kokonaisuus sekä näiden palvelujen välinen yhteistyö ja vuorovaikutus
  • tunnistaa palvelujen kokonaisuuden muodostamat haasteet, jotta rikoksilla oireilevat nuoret saisivat sujuvammin tarvitsemansa avun ja tuen

Hankkeen rahoittaa Koneen Säätiö.

Hankkeen kesto 1.1.2021-31.12.2024

Hankkeen toimijat ja asiantuntijaryhmä

Pirunpolska-tutkimushankkeessa ovat mukana Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen kompleksisuustutkimusryhmästä tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa, emeritaprofessori Pirkko Vartiainen ja yliopistonlehtori Juha Lindell, Aseman Lapset ry:stä hankepäällikkö Heikki Turkka ja tutkimuskoordinaattori Julia Saarholm sekä THL:stä kriminologian dosentti Henrik Elonheimo.

 

Hankkeen asiantuntijaryhmään kuuluvat Saija Sambou (OM), Laidi Surva (Viron OM), Reko Silvenius (SPR), Jari Taponen (POL), Marko Forss (POL), Timo Linnossuo (Turku AMK), Tiina Korpela-Liimatainen (VKK), Nina Liuko, Jari Raikunen, Timo Kyllönen & Christian Wentzel (Aseman Lapset ry), Silja Kosola (Helsingin yliopisto/STM), Petri Uusikylä ja Harri Jalonen (Vaasan yliopisto) sekä Veera Vettenranta ja Stella Leoni (Helsingin kaupunki).

Ota yhteyttä

Hanna-Kaisa Pernaa

029 449 8236

hanna-kaisa.pernaa@uwasa.fi

Heikki Turkka

050 518 5511

heikki.turkka@asemanlapset.fi

Julia Saarholm

050 505 8737

julia.saarholm@asemanlapset.fi

Seuraa meitä

#pirunpolska