Tiktok logo

Hanke

Lyhyesti

Hankkeen tavoite on selvittää, mikä tekee lyhytvideoista erityisesti journalistisessa kontekstissa kiinnostavia ja vakuuttavia. Aihetta tutkitaan nuorten suomalaisaikuisten näkökulmasta ja eri videonjakosovelluksissa. Nuoret ovat lyhytvideoiden ahkeria käyttäjiä, mutta niiden käyttö uutislähteenä on yhä vähäistä. Journalististen lyhytvideoiden tarjonta kuitenkin lisääntyy, ja myös perinteiset mediatoimijat kuten BBC, Washington Post, Yle ja Helsingin Sanomat ovat alkaneet hyödyntää formaattia.

Hanke on saanut 145 000 euron rahoituksen Helsingin Sanomain Säätiöltä. Viestintätieteiden tutkimusryhmässä toteutettava hanke on alkanut elokuussa 2022 ja jatkuu tammikuuhun 2024. Vastuullinen johtaja on professori Tanja Sihvonen, jonka lisäksi hankkeessa on mukana neljä tutkijaa.

Mitä hankkeessa tutkitaan?

Tässä tutkimushankkeessa keskitytään lyhytvideoihin uutisellisen ja journalistisen sisällön välittämisen ja kuluttamisen näkökulmista. Lyhytvideo on mediaformaatti, jolla on pitkä historia televisiomainosten, sketsiviihteen, tietoiskujen ja uutisinserttien välittäjänä, mutta jonka varsinainen kukoistuskausi on vasta alkamassa erilaisissa sosiaalisen median ympäristöissä. Etenkin lyhyen formaatin videot, jotka soveltuvat nopeatempoiseen sosiaalisen median selailuun, ovat lisänneet suosiotaan.

Lyhytvideot vetoavat nuoriin yleisöryhmiin, jotka käyttävät runsaasti sosiaalisen median palveluja mobiililaitteilla. Esimerkiksi lyhytvideoihin keskittyvän TikTok-sovelluksen käyttäjämäärä on noussut nopeasti. Videosisältöjen merkityksen odotetaan entisestään kasvavan, ja siten niiden rooli myös journalismin, ajankohtaisten keskustelujen ja markkinoinnin välineenä vahvistuu.

Vaikka nuoret ovat ahkeria sosiaalisen median ja älypuhelinten käyttäjiä, he kuluttavat määrällisesti vähemmän uutisvideoita kuin vanhemmat yleisöt. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että nuoret olisivat täysin välinpitämättömiä lyhytvideomuotoista journalismia kohtaan. Tämän hankkeen tavoitteena on ymmärtää, millaiset tarjolla olevat journalistiset lyhytvideosisällöt kiinnostavat ja ovat uskottavia nuorten keskuudessa.