Tutkijat

Kuva professori Tanja SihvosestaProfessori Tanja Sihvonen on hankkeen johtaja. Hän on viestintätieteen professori ja mediatutkija, jonka erikoisalaa on digitaalisen kulttuurin, mediateknologioiden ja pelien tutkimus. Hän väitteli mediatutkimuksen oppiaineessa tietokonepelien modauksesta. Viime aikoina hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. botteihin, digitaalisen journalismin erityiskysymyksiin sekä hybridimedian asettamiin haasteisiin viestinnälle. Tässä hankkeessa häntä inspiroi erityisesti mahdollisuus oppia ymmärtämään audiovisuaalista ilmaisua ja estetiikkaa videonjakoalustoilla.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi

 

 

FT, tutkijatohtori Liisa Kääntä on digitaalisen yhteiskunnan tutkimuksen moniottelija, jota kiinnostaa työelämän ja eri medioiden ilmiöt. Hän on väitellyt suomen kielen alalta, aiheenaan vertaisvuorovaikutus institutionaalisissa verkkokeskusteluissa. Tällä hetkellä hän tutkii mm. videovälitteisyyttä työssä ja ilmastoviisaan asumisen mediadiskursseja. Hankkeessa häntä kiehtoo erityisesti se, minkälainen viestinnän muoto lyhytvideoformaatti on nykyajan hybridissä mediaympäristössä ja mitä erilaiset kuluttaja-tuottajat sillä tekevät.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi

 

 

Kuva tutkija Ville Mannisesta

FT, tutkija Ville Manninen väitteli journalistiikan oppiaineesta, aiheenaan nuorten suomalaisaikuisten luottamus verkkojournalismia kohtaan. Hän on tutkinut myös teknologisia innovaatioita journalistisessa työssä sekä median moninaisuutta. Lyhytvideoformaatissa häntä kiinnostaa etenkin sen rajoitteet ja mahdollisuudet niin kutsutun “perinteisen journalismin” näkökulmasta.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi

 

 

 

VTT, tutkijatohtori Virpi Salojärvi on poliittisen viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median liikehdinnän tutkija. Hän on väitellyt perinteisen median roolista populistisessa konfliktissa ja viimeksi hän on osallistunut Euroopan laajuiseen hankkeeseen, jossa tutkittiin, miten tieto muuttuu ja muotoutuu sosiaalisessa mediassa kehittäen myös (audio-)visuaalisia menetelmiä. Tässä hankkeessa häntä kiinnostaa etenkin eri sosiaalisen median alustojen ja sovellusten visuaalisuus ja tunteet osana journalismia.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi

 

 

Kuva yliopistonlehtori Teija Waaramaasta.FT, yliopistonlehtori Teija Waaramaa on puheen, äänen, emootioiden, vuorovaikutuksen ja niiden kulttuurisen variaation tutkija. Waaramaa on väitellyt emootioista puheäänessä. Hänen dosentuurinsa ala on vokologia ja nonverbaalinen viestintä. Hän on tutkinut kansainvälisesti emootioiden vastaanottoa akustisesta signaalista, puheääntä ja persoonallisuuspiirteiden vastaanottoa natiivien ja vieraskielisten välillä. Lisäksi hän on tutkinut suomalaisten uutisankkurien työtä.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi

 

 

Valokuva tutkija Nuppu Pelevinasta.VTM, yliopisto-opettaja, Nuppu Pelevina tutkii väitöskirjassaan poliittisia sosiaalisen median vaikuttajia ja erityisesti somevaikuttajien roolia kansainvälisen politiikan kentällä. Pelevina on kiinnostunut laajemmin poliittisesta ja yhteiskunnallisesta viestinnästä visuaalisilla sosiaalisen median alustoilla ja tarkastelee tutkimuksessaan strategisia narratiiveja, propagandaa ja populismia.

Yhteystiedot: nuppu-maija.sukunimi(at)uwasa.fi