Publications and Presentations

Publications by research team members on investing, saving, and debt

Working groups and panels organized by Investment Cultures

Työryhmä “Omistamisen sosiologia”, Sosiologipäivät, Tampere, 23-24.3.2023, vetäjät Juhana Venäläinen, Heidi Hirsto & Hanna Kuusela. Abstraktikirja

Tiimiläisten esitelmät:

 • Lillqvist, E. & Porttikivi, M. Kuviteltuja omaisuuksia – tulevaisuuksien rakentaminen median sijoitusdiskursseissa
 • Hirsto, H. & Hjerppe, C. “Oon niin fiiliksissä osakkuudesta” – Somevaikuttajat osakkeenomistajina

Työryhmä Rahan ja talouden kulttuurit, Kulttuurintutkimuksen päivät, Joensuu, Finland, 9.12.2021 /
Working group Cultures of money and the economy, Finnish Conference of Cultural Studies, Dec 2021

 • Hirsto, H. Säästämisen merkitysmuutoksia
 • Hjerppe, C. & Hirsto, H. & Lillqvist, E. Kuluttaja, vaikuttaja, sijoittaja – Eettiset identiteetit joukkorahoituksen kontekstissa
 • Lillqvist, E. & Timonen, P. Julma talous – markkinaväkivalta velallisten pikavippikertomuksissa
 • Porttikivi, M. & Laihonen, M. Omistamisen monet merkitykset metsäkysymyksessä
 • The working group was organized by Ella Lillqvist and Heidi Hirsto. Muistiinpanoja työryhmästä

Conference presentations by Investment Cultures team

 • Eronen-Valli, M. Joukkorahoituskampanjoiden monet kasvot: yritysten toteuttamien kampanjoiden merkityksiä genreanalyyttisestä näkökulmasta, XLIII VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023
 • Hirsto, H. Constructing futures in crowdfunding discourse, XLIII VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023
 • Hirsto, H. & Hjerppe, C. Influencer Relations meets Investor Relations – Making sense of “influencer-investors” in the context of ethical fashion, XLIII VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023
 • Lillqvist, E. & Porttikivi, M. “Jos et aloita, mikään ei muutu”: Tulevaisuuksien rakentuminen median sijoitusdiskursseissa, XLIII VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023
 • Lillqvist, E. Miten löytää kulttuuristen merkitysten muutoksia laajasta tekstiaineistosta? Rajapintapäivät, Espoo, 18.11.2022.
 • Lillqvist, E & Timonen, P. Changing economic imaginaries​. ESA Economic Sociology Mid-Term Conference “Categories, Transformations and Exchanges”, Warsaw, Poland, 8.-10.9.2022
 • Hirsto, H., Koskela, M. & Jokipii, A. Performing consensus and tension in financial communication. EGOS (European Group for Organization Studies) colloquium, Vienna, Austria, 7.-9.7.2022
 • Hirsto, H. & Hjerppe, C. I need money not boys: Feminizing financial discourse in online spaces.  ICA International Communication Association Conference, preconference event “Patriarchal worlds, feminist networks, and the conjuncture”. Paris, France, 26.-30.5.2022.
 • Hirsto H. & Manninen, V. Eksponentiaalisen kasvun eetos ja journalismi sijoituskohteena. Median ja viestinnän tutkimuksen päivät, Turku, Finland 22.-23.4.2022