Publications and Presentations

Publications by research team members on investing, saving, debt, and financial communication

 • Lillqvist, E. & Porttikivi, M. (accepted) “Jos et aloita, mikään ei muutu”: Tulevaisuuksien rakentuminen median sijoitusdiskursseissa. VAKKI Publications 15.
 • Hirsto, H., Koskela, M. & Jokipii, A. (2023). Performing financial communication as professional practice: the interplay of consensus and tension in earnings calls. Journal of Professions and Organization. Advance Access, published Sept 11. 2023. https://doi.org/10.1093/jpo/joad011 (open access)
 • Koskela, M., Enell-Nilsson, M., & Hjerppe, C. (2023). Texts Complying with Societal Pressures: Changing Genres in Finnish Companies’ CSR Reporting. In Nordic Perspectives on the Discourse of Things: Sakprosa Texts Helping Us Navigate and Understand an Ever-changing Reality (pp. 45-69). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33122-0_3
 • Lillqvist, Ella & Timonen, Päivi (accepted). Changing Economic Imaginaries: Making Sense of Consumption during the COVID-19 Crisis. In Maurer, Andrea; Veira-Ramos, Alberto & Nessel, Sebastian (Eds.) Economic Sociology in Europe: Recent trends and developments. Routledge.
 • Lillqvist, Ella & Timonen, Päivi (2023). Cultural-affective process of market violence: Finnish instant loans in debtors’ online narratives. Consumption, Markets & Culture. https://doi.org/10.1080/10253866.2023.2224230
 • Tikkala, A. K. (2023). Vaurastumisen diskurssit: Sijoitusaiheisten verkkotekstien sekä niiden kommentoijien näkemykset vaurastumisesta. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopisto. Saatavilla https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023051143454. (Tutkielmassa hyödynnetty hankkeen keräämää aineistoa)
 • Hirsto, H. & Manninen, V. (2023). Startup-sijoittajat portinvartijoina journalismin kentällä. Media & Viestintä 46(1), 1–22. https://doi.org/10.23983/mv.128169
 • Hirsto, H. (2022). Säästämisen ja sijoittamisen risteyksiä pankkien Twitter-viestinnässä. In: H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen & H. Limatius (Eds.). Responsible Communication. VAKKI Publications 14. 27–42. Available at: https://vakki.net/index.php/2022/12/15/responsible-communication/.
 • Hirsto, H., Koskela, M. & Penttinen, K. (2022) Cooperative orientation in earnings calls. Fachsprache. Journal of Professional and Scientific Communication 44(1–2): 59–79. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/14295
 • Kavonius, I. K., Lillqvist, E., & Pantzar, M. (2022). Monta totuutta valtionvelasta. Politiikasta.fihttps://politiikasta.fi/monta-totuutta-valtionvelasta
 • Hirsto, H. & Koskela, M. (2021). Vastuullisuuskysymykset sijoittajaviestinnässä – yrityslähtöisestä raportoinnista kohti dialogista sijoittajaviestintää. Teoksessa Kirsi Eräranta ja Visa Penttilä (toim.) Vastuullinen viestintä. ProComma Academic 2021. 92-107. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/12893
 • Hirsto, H., Koskela, M. & Penttinen, K. (2021). Kun tietoa mitataan euroissa – Tulosjulkistukset tiedosta neuvottelemisen areenoina. Media & viestintä 44(1): 72-94. https://doi.org/10.23983/mv.107301

Working groups and panels organized by Investment Cultures

Työryhmä “Omistamisen kulttuurit”, Kulttuurintutkimuksen päivät, Espoo, 13.–15.12.2023, vetäjät Juhana Venäläinen, Heidi Hirsto & Hanna Kuusela. CfP.

Työryhmä “Omistamisen sosiologia”, Sosiologipäivät, Tampere, 23.–24.3.2023, vetäjät Juhana Venäläinen, Heidi Hirsto & Hanna Kuusela. Abstraktikirja

 • Tiimiläisten esitelmät:
  • Lillqvist, E. & Porttikivi, M. Kuviteltuja omaisuuksia – tulevaisuuksien rakentaminen median sijoitusdiskursseissa
  • Hirsto, H. & Hjerppe, C. “Oon niin fiiliksissä osakkuudesta” – Somevaikuttajat osakkeenomistajina

Työryhmä Rahan ja talouden kulttuurit, Kulttuurintutkimuksen päivät, Joensuu, Finland, 9.12.2021 /
Working group Cultures of money and the economy, Finnish Conference of Cultural Studies, Dec 2021

 • Hirsto, H. Säästämisen merkitysmuutoksia
 • Hjerppe, C. & Hirsto, H. & Lillqvist, E. Kuluttaja, vaikuttaja, sijoittaja – Eettiset identiteetit joukkorahoituksen kontekstissa
 • Lillqvist, E. & Timonen, P. Julma talous – markkinaväkivalta velallisten pikavippikertomuksissa
 • Porttikivi, M. & Laihonen, M. Omistamisen monet merkitykset metsäkysymyksessä
 • The working group was organized by Ella Lillqvist and Heidi Hirsto. Muistiinpanoja työryhmästä

Conference presentations by Investment Cultures team

 • Forthcoming in 2023:
  • Hirsto, H. & Eronen-Valli, M. Joukkorahoituskampanjoiden ideografit ja yleisöt: rahoittamisen ideologisia merkityksiä digitaalisissa tiloissa. AFinLa-syyssymposium, Tampere, 9.–11.11.2023
 • Eronen-Valli, M. The role of visual rhetoric in crowdfunding discourse in times of crisis. ADDA 4, Approaches to Digital Discourse Analysis, Klagenfurt, Austria, Oct 12-14 2023
 • Lillqvist, E. & Porttikivi, M. Imagined profit, imagined heroes: Investing and imaginaries of the future in the age of climate change. ESA RN9 mid-term conference, Florence, Italy, Sept 6-9 2023
 • Hirsto, H., Hjerppe, C. & Lillqvist, E. Constructing the influencer-investor: Crowdfunding (discourse) as ethical practice. ESA RN9 mid-term conference, Florence, Italy, Sept 6-9 2023
 • Hjerppe, C. & Hirsto, H. Collaboration for commitment and impact? “Influencer-investors” in the context of ethical fashion. NordMedia conference, Bergen, Norway, Aug 16-18
 • Eronen-Valli, M. Fundraising as emotional and political action: Rhetoric in crowdfunding campaigns of Ukrainian companies during the wartime. NordMedia conference, Bergen, Norway, Aug 16-18 2023
 • Hirsto, H. & Basque, J. Constructing desirable futures in crowdfunding discourse. 39th EGOS colloquium, Cagliari, Italy, July 5-8 2023
 • Hirsto, H. From saving to investing: Shaping field-defining practices through banks’ PR communication. ICA conference, Toronto, May 25-29 2023
 • Eronen-Valli, M. Joukkorahoituskampanjoiden monet kasvot: yritysten toteuttamien kampanjoiden merkityksiä genreanalyyttisestä näkökulmasta, XLIII VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023
 • Hirsto, H. Constructing futures in crowdfunding discourse, XLIII VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023
 • Hirsto, H. & Hjerppe, C. Influencer Relations meets Investor Relations – Making sense of “influencer-investors” in the context of ethical fashion, XLIII VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023
 • Lillqvist, E. & Porttikivi, M. “Jos et aloita, mikään ei muutu”: Tulevaisuuksien rakentuminen median sijoitusdiskursseissa, XLIII VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023
 • Lillqvist, E. Miten löytää kulttuuristen merkitysten muutoksia laajasta tekstiaineistosta? Rajapintapäivät, Espoo, 18.11.2022.
 • Lillqvist, E & Timonen, P. Changing economic imaginaries​. ESA Economic Sociology Mid-Term Conference “Categories, Transformations and Exchanges”, Warsaw, Poland, 8.-10.9.2022
 • Hirsto, H., Koskela, M. & Jokipii, A. Performing consensus and tension in financial communication. EGOS (European Group for Organization Studies) colloquium, Vienna, Austria, 7.-9.7.2022
 • Hirsto, H. & Hjerppe, C. I need money not boys: Feminizing financial discourse in online spaces.  ICA International Communication Association Conference, preconference event “Patriarchal worlds, feminist networks, and the conjuncture”. Paris, France, 26.-30.5.2022.
 • Hirsto H. & Manninen, V. Eksponentiaalisen kasvun eetos ja journalismi sijoituskohteena. Median ja viestinnän tutkimuksen päivät, Turku, Finland 22.-23.4.2022