Publications and Presentations

Presentations

Työryhmä Rahan ja talouden kulttuurit, Kulttuurintutkimuksen päivät, Joensuu 9.12.2021

Working group Cultures of money and the economy, Finnish Conference of Cultural Studies

  • Hirsto, H. Säästämisen merkitysmuutoksia
  • Hjerppe, C. & Hirsto, H. & Lillqvist, E. Kuluttaja, vaikuttaja, sijoittaja – Eettiset identiteetit joukkorahoituksen kontekstissa
  • Lillqvist, E. & Timonen, P. Julma talous – markkinaväkivalta velallisten pikavippikertomuksissa
  • Porttikivi, M. & Laihonen, M. Omistamisen monet merkitykset metsäkysymyksessä