Publications and Presentations

Working groups and panels

Tulossa 2023: Työryhmä “Omistamisen sosiologia”, Sosiologipäivät, Tampere, 23-24.3.2023, vetäjät Juhana Venäläinen, Heidi Hirsto & Hanna Kuusela. Lähetä abstrakti 15.2.2023 mennessä!

Työryhmä Rahan ja talouden kulttuurit, Kulttuurintutkimuksen päivät, Joensuu, Finland, 9.12.2021 /
Working group Cultures of money and the economy, Finnish Conference of Cultural Studies, Dec 2021

 • Hirsto, H. Säästämisen merkitysmuutoksia
 • Hjerppe, C. & Hirsto, H. & Lillqvist, E. Kuluttaja, vaikuttaja, sijoittaja – Eettiset identiteetit joukkorahoituksen kontekstissa
 • Lillqvist, E. & Timonen, P. Julma talous – markkinaväkivalta velallisten pikavippikertomuksissa
 • Porttikivi, M. & Laihonen, M. Omistamisen monet merkitykset metsäkysymyksessä
 • The working group was organized by Ella Lillqvist and Heidi Hirsto. Muistiinpanoja työryhmästä

Working group Responsible influencer communication, VAKKI Symposium, Vaasa, Finland, 10.2.2022

 • Porttikivi, M. Laaksonen, S. & Reinikainen, H. Debating influencer responsibility on an anonymous social media platform
 • Heidi Hirsto & Cecilia Hjerppe organized the working group, which consisted of 5 presentations and discussion that revolved around the shifting boundaries of influencer marketing/communication, political participation, and journalism in online spaces.
 • Call for papers accessible here; Abstracts of presentations may be found here, pp. 46-54.

Conference presentations

Upcoming presentations at VAKKI Symposium 2023, Vaasa, Finland, Feb 9-10 2023 – Welcome!

 • Eronen-Valli, M. “Joukkorahoituskampanjoiden monet kasvot: yritysten toteuttamien kampanjoiden merkityksiä genreanalyyttisestä näkökulmasta”
 • Hirsto, H. “Constructing futures in crowdfunding discourse”
 • Hirsto, H. & Hjerppe, C. “Influencer Relations meets Investor Relations – Making sense of “influencer-investors” in the context of ethical fashion”
 • Lillqvist, E. & Porttikivi, M. ““Jos et aloita, mikään ei muutu”: Tulevaisuuksien rakentuminen median sijoitusdiskursseissa”

Presentations

 • Lillqvist, E. Miten löytää kulttuuristen merkitysten muutoksia laajasta tekstiaineistosta? Rajapintapäivät, Espoo, 18.11.2022.
 • Lillqvist, E & Timonen, P. Changing economic imaginaries​. ESA Economic Sociology Mid-Term Conference “Categories, Transformations and Exchanges”, Warsaw, Poland, 8.-10.9.2022
 • Hirsto, H., Koskela, M. & Jokipii, A. Performing consensus and tension in financial communication. EGOS (European Group for Organization Studies) colloquium, Vienna, Austria, 7.-9.7.2022
 • Hirsto, H. & Hjerppe, C. I need money not boys: Feminizing financial discourse in online spaces.  ICA International Communication Association Conference, preconference event “Patriarchal worlds, feminist networks, and the conjuncture”. Paris, France, 26.-30.5.2022.
 • Hirsto H. & Manninen, V. Eksponentiaalisen kasvun eetos ja journalismi sijoituskohteena. Median ja viestinnän tutkimuksen päivät, Turku, Finland 22.-23.4.2022

Publications by research team members on investing, saving, and debt

 • Hirsto, H. (2022). Säästämisen ja sijoittamisen risteyksiä pankkien Twitter-viestinnässä. In: H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen & H. Limatius (Eds.). Responsible Communication. VAKKI Publications 14. 27–42. Available at: https://vakki.net/index.php/2022/12/15/responsible-communication/.
 • Hirsto, H., Koskela, M. & Penttinen, K. (2022) Cooperative orientation in earnings calls. Fachsprache. Journal of Professional and Scientific Communication 44(1–2): 59–79.
 • Kavonius, I. K., Lillqvist, E., & Pantzar, M. (2022). Monta totuutta valtionvelasta. Politiikasta.fihttps://politiikasta.fi/monta-totuutta-valtionvelasta
 • Hirsto, H. & Koskela, M. (2021). Vastuullisuuskysymykset sijoittajaviestinnässä – yrityslähtöisestä raportoinnista kohti dialogista sijoittajaviestintää. Teoksessa Kirsi Eräranta ja Visa Penttilä (toim.) Vastuullinen viestintä. ProComma Academic 2021. 92-107.
 • Hirsto, H., Koskela, M. & Penttinen, K. (2021). Kun tietoa mitataan euroissa – Tulosjulkistukset tiedosta neuvottelemisen areenoina. Media & viestintä 44(1): 72-94.