Shifting Investment Cultures in Digital Spaces – Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa

This research project focuses on the role of digital spaces in shaping investment culture. Digital spaces, such as social networking and crowdfunding platforms, provide novel possibilities for consumers to engage in investment practices and to participate in discussions about the values and meanings related to investing. Our goal in this project is to identify, analyze, and envision digital spaces where consumers can participate in the economy in meaningful and socially sustainable ways.

The project is scheduled for 2021-2025 and is funded by the Academy of Finland.

**

Tutkimushankkeessa tarkastellaan, miten kuluttajat osallistuvat ja vaikuttavat sijoituskulttuuriin erilaisissa digitaalisissa tiloissa, kuten sosiaalisessa mediassa ja joukkorahoitusalustoilla. Lähtökohtana on, että nämä tilat tarjoavat kuluttajille uudenlaisia mahdollisuuksia paitsi sijoittaa, myös keskustella sijoittamisesta ja pohtia siihen liittyviä arvoja ja merkityksiä.  Hankkeen päämääränä on tunnistaa, analysoida ja visioida tiloja, joissa kuluttajat voivat osallistua taloudelliseen toimintaan sosiaalisesti kestävillä tavoilla.

Vuosina 2021-2025 toteutettavaa hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Hankesivu Vaasan yliopiston sivulla