Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry on perustettu vuonna 1972 ja se on vanhin Vaasan yliopistossa toimivista ammattijärjestöistä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä edunvalvojana tekemällä esityksiä ja aloitteita mm. työyhteisön ja työympäristön kehittämiseksi, käymällä neuvotteluja paikallistasolla, laatimalla selvityksiä ja harjoittamalla tiedotus- sekä koulutustoimintaa. Yhdistykseen kuuluu jäseniä yliopiston eri ammattialoilta sekä yliopistojen palvelukeskus Certiasta. Jäsenistö koostuu lähinnä hallinto- ja muissa tukitoiminnoissa työtään tekevistä.

Yhdistyksellä ovat sääntömääräiset syyskokous, joka on kaikille jäsenille avoin. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Yliopistojen, sekä Certian työehtosopimusten tulkinnassa ja yhteistoimintaneuvottelijoina keskeisessä asemassa ovat yhdistyksen valitsemat pääluottamusmies ja luottamusmies.

VYHY kuuluu Ammattiliitto PROhon (linkki https://proliitto.fi/fi) ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon (linkki https://www.sttk.fi/)

Työehtosopimukset löydät PROn sivuilta Yliopistojen työehtosopimus (https://proliitto.fi/sites/default/files/2022-05/yo-tes-8.4.2022-31.3.2024.pdf  )

Yhdistyksen hallituksen jäseniltä ja luottamusmiehiltä saat yksityiskohtaisia tietoja VYHYn toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista.