Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry (ent. Vaasan yliopiston henkilökuntayhdistys VYHY ry) on perustettu vuonna 1972. Henkilökuntayhdistykseen kuuluu 121 jäsentä ( tammikuu 2015 ) ja se on suurin Vaasan yliopistossa toimivista ammattijärjestöistä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä edunvalvojana tekemällä esityksiä ja aloitteita mm. työyhteisön ja työympäristön kehittämiseksi, käymällä neuvotteluja paikallistasolla, laatimalla selvityksiä ja harjoittamalla tiedotus- sekä koulutustoimintaa. Yhdistykseen kuuluu jäseniä yliopiston eri ammattialoilta sekä yliopistojen palvelukeskus Certiasta. Jäsenistö koostuu lähinnä hallinto- ja muissa tukitoiminnoissa työtään tekevistä.

Yhdistyksellä ovat sääntömääräiset syys- ja kevätkokous, jotka ovat kaikille jäsenille avoimia. Tarvittaessa järjestetään yleiskokouksia. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Yliopistojen, sekä Certian työehtosopimusten tulkinnassa ja yhteistoimintaneuvottelijoina keskeisessä asemassa ovat yhdistyksen valitsemat pääluottamusmies ja kaksi luottamusmiestä.

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistyksen VYHY ry:n jäsenet ovat jäseniä Ammattiliitto Pro:ssa. Pro:ssa on yhteensä 120 000 jäsentä. Pro:n ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, johon valitaan edustajat neljän vuoden välein.