Kutsu

XLI kansainvälinen VAKKI-symposiumi

11.–12.2.2021 virtuaalisesti Zoomissa

Virtuaalisen XLI VAKKI-symposiumin aiheena oli Työelämän viestintä, ja tänä vuonna kutsumme kaikkia symposiumin osallistujia tarjoamaan artikkelikäsikirjoitustaan vuoden 2021 joulukuussa julkaistavaan Vakki Publications -artikkelikokoelmaan. Tarjota voit tutkimusartikkelia, jonka aihe liittyy symposiumin teemaan. Julkaisun toimitusprosessi etenee siten, että laajennetut abstraktit toimitetaan 12.3.2021 mennessä osoitteeseen publication@vakki.net, ja tieto abstraktin hyväksynnästä ilmoitetaan maaliskuun loppuun mennessä. Valmiiden artikkelikäsikirjoitusten palautusten määräpäivä on 3.5.2021. Artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi double blind -vertaisarvioinnin.

***

2. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Tervetuloa VAKKI ry:n XLI symposiumiin 11.–12.2.2021! Koronapandemiaan liittyvistä kokoontumisrajoituksista johtuen vuoden 2021 symposiumi järjestetään virtuaalisesti Zoomissa. Virtuaaliseen symposiumiin osallistuminen on maksutonta.

Symposiumin teemana on Työelämän viestintä. Työelämän viestintä kattaa monenlaisia viestinnän muotoja, kuten tekstejä, kokouksia ja tapaamisia sekä digitaalista vuorovaikutusta. Näitä yhdistää se, että ne ovat yhteydessä ammatillisiin rooleihin ja identiteetteihin sekä institutionaalisiin käytäntöihin.

Plenaarit järjestetään symposiumin ensimmäisenä päivänä, torstaina 11.2.2021, ja plenaristit ovat:

 • Apulaisprofessori Emma Christensen (Roskilden yliopisto) ja professori Lars Thøger Christensen (Copenhagen Business School)
  • Examining the (Re)presentational Voice
 • Professori Samantha Warren (Portsmouthin yliopisto)
  • Using Instagram in a participant-led field study: Reflections on the politics of organizational communication and identity

Symposiumin toisena päivänä, perjantaina 12.2.2021, järjestetään kuusi toteutukseltaan monimuotoista temaattista paneelisessiota. Paneelisessioiden tarkoituksena on tarjota osallistujille tilaisuus ajatusten vaihtamiseen ja kokemusten jakamiseen tietyn tarkemmin rajatun aiheen ympärillä.

Kaksi temaattista paneelisessiota ovat avoinna esitelmille. Kutsumme esitelmäabstrakteja seuraaviin temaattisiin paneelisessioihin:

 • Perspectives to responsibility in organizational communication
 • Terms and conditions – working with terminology during a pandemic

Abstraktit (enintään 300 sanaa) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (rtf- tai doc-muodossa) 22.12.2020 mennessä osoitteeseen symposium[at]vakki.net. Ilmoita viestissä nimesi, korkeakoulusi sekä sen työpajan nimi, johon haluat osallistua. Esitelmät valitaan abstraktien tieteellisen laadun perusteella ja niiden hyväksymisestä ilmoitetaan 8.1.2021 mennessä.

Lisäksi symposiumissa on mahdollisuus ilmoittautua seuraaviin temaattisiin paneelisessioihin:

 • Digimaailman tasa-arvo ja multimodaalinen käytettävyys
 • Käsitteiden omaksuminen ja käyttö politiikan ja lainsäädäntötyön kontekstissa: Tarkastelussa Suomen liikennepalvelulakiprosessi (2015-2019)
 • Sprachen, Diskurse und Kommunikationsfertigkeiten im Berufsleben und in der akademischen Welt. Ein plurilingualer Sprachmittlungsworkshop (B1 saksan kielen taitotasovaatimus)
 • Terminology and mediation in workplace communication

Ilmoittautuminen symposiumin plenaariesitelmiin ja/tai temaattisiin paneelisessioihin aukeaa 17.12.2020 ja päättyy 31.1.2021.

Symposiumin työskentelykielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Symposiumin jälkeen kaikilla symposiumiin osallistuneilla on mahdollisuus tarjota työelämän viestinnän aihepiiriin liittyvääartikkelikäsikirjoitusta vertaisarvioituun, JUFO1-tasoiseen open access -julkaisuun, joka ilmestyy vuoden 2021 lopussa. Lisätietoa annetaan osallistujille kirjoituskutsussa symposiumin jälkeen.

Mahdollisissa kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä symposiumin järjestäjiin, symposium[at]vakki.net.

Tietoa aikaisemmista symposiumeista ja yhdistyksestä on kotisivuillamme https://sites.uwasa.fi/vakki/. Vuoden 2021 symposiumin sivut löytyvät osoitteesta https://sites.uwasa.fi/vakki2021/.

VAKKI on myös Facebookissa ja Twitterissä! VAKKIa voi fanittaa tykkäämällä yhdistyksen Facebook-sivusta, ja Twitteristä VAKKI löytyy nimellä @VAKKIry.

 

TERVETULOA!

 

(1. kiertokirje ja esitelmöintikutsu)

***

XLI internationella VAKKI-symposiet

11-12.2.2021 virtuellt i Zoom

Utskick 2: Call for papers

Välkommen på VAKKI rf:s XLI symposium 11−12.2.2021! Pga restriktionerna gällande större folksamlingar under covid-19-pandemin, arrangeras symposiet 2021 virtuellt i Zoom. Deltagandet i symposiet är kostnadsfritt.

Symposiets tema är Arbetslivskommunikation. Temat inkluderar många olika kommunikationsformer, som t.ex. texter, möten och digital kommunikation. Det som är gemensamt för dessa situationer är att de präglas av yrkesmässiga roller och identiteter samt institutionell praxis.

Symposiets plenarföredrag arrangeras den första dagen av symposiet, torsdagen den 11.2.2021. Plenarföreläsare är:

 • Forskardoktor Emma Christensen (Roskilde Universitet) och Professor Lars Thøger Christensen (Copenhagen Business School)
  • Examining the (Re)presentational Voice
 • Professor Samantha Warren (University of Portsmouth)
  • Using Instagram in a participant-led field study: Reflections on the politics of organizational communication and identity

Den andra symposiedagen, fredagen den 12.2.2021, arrangeras sex olika workshoppar med olika teman och olika upplägg. Syftet med workshopparna är att erbjuda deltagarna möjligheter till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat tema.

Två av workshopparna är öppna för presentationer av deltagarna. Vi välkomnar nu abstract för föredrag till följande workshoppar:

 • Perspectives to responsibility in organizational communication
 • Terms and conditions – working with terminology during a pandemic

Vi ber er skicka in abstract (max 300 ord) per e-post som bifogad fil (rtf- eller doc-format) senast 22.12.2020 till adressen symposium[at]vakki.net. Vi ber er inkludera information om föredraghållarens/föredragshållarnas namn, universitet och vilken workshop abstractet gäller. Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga kvalitet. Senast den 8.1.2021 meddelar vi om abstractet har godkänts.

Dessutom kommer följande workshoppar att hållas som man kommer att kunna anmäla sig till:

 • Digimaailman tasa-arvo ja multimodaalinen käytettävyys (på finska)
 • Käsitteiden omaksuminen ja käyttö politiikan ja lainsäädäntötyön kontekstissa: Tarkastelussa Suomen liikennepalvelulakiprosessi (2015-2019) (på finska)
 • Sprachen, Diskurse und Kommunikationsfertigkeiten im Berufsleben und in der akademischen Welt. Ein plurilingualer Sprachmittlungsworkshop (B1-nivå i tyska krävs)
 • Terminology and mediation in workplace communication

Anmälningen till symposiets plenarföredrag och/eller workshoppar kommer att inledas 17.12.2020 och avslutas 31.1.2021.

Symposiets arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska. Efter konferensen har alla symposiedeltagare möjlighet att skicka in ett manuskript med koppling till temat Arbetslivskommunikation till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som kommer ut i slutet av år 2021. Mer information skickas till deltagarna efter symposiet.

För eventuella frågor ber vi er kontakta symposiets organisationsteam, symposium[at]vakki.net

Information om tidigare års symposier och föreningen VAKKI rf. finns på VAKKI:s hemsida https://sites.uwasa.fi/vakki/. Symposiets hemsida för år 2021 finns på adressen https://sites.uwasa.fi/vakki2021/.

Följ också VAKKI på Facebook och Twitter! Du kan gilla VAKKI på föreningens  Facebook-sida, på Twitter hittar du VAKKI på @VAKKIry.

 

VÄLKOMMEN!

 

(Utskick 1: Call for Papers)