News

June 2023: 

Projektresultat presenteras på Nordterm.

April 2023:

Project results were presented in Terminology: Domain Loss and Gain conference with the title “Domain loss as a shared challenge in the Nordic terminology field. Added or dead value?”.

February 2023:

Project results were presented in Vakki conference with the title “Samarbetet mellan TNC och RTT 1938–1998  Terminologiarbete som resurs för meningsfull kommunikation”.

August 2022:

Projektets forskare samlade in nytt material i Riksarkivet i Stockholm, med fokus på TNC:s kontakter inom och utom Norden.

September 2022:

Projektet presenteras: Lexfras-seminariet (digitalt), Göteborgs universitet, 21 september 2022

May 2022:

Projektet presenteras: Högre seminariet för språk och svenska (digitalt), Linnéuniversitetet, 24 maj 2022

February 2022:

Project results were presented in Vakki conference with the title “Terminologiarbete i Sverige och Finland: institutioner, frågor och (an)svar

December 2021:

Projektet presenteras: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, den 13 december 2021. Länk: https://www.gu.se/svenska-spraket/seminarieprogram#H%C3%B6gre-seminarium

November 2021:

Projektet presenteras: Terminologifrämjandets träffar den 30 november: ”Vem vill ta hand om termerna? Terminologiskt arbete som språklig och samhällelig infrastruktur då, nu och sedan”

September 2021:

Termer i tid in the University of Gothenburg News: Facktermer – viktigare än du kanske tror

June 2021:

Special issue of Terminology 27:1 (Editors: Pilke, Nissilä & Landqvist) published in July 2021.

May 2021:

Project received funding from Erik Wellanders fond.

Project results were presented in Svenskan i Finland conference with the title “Svenska termer: kontakter mellan TNC och finländska aktörer inom terminologiområdet”

April 2021:

Hans Landqvist befordrad till professor i svenska språket. Grattis Hans!

March 2021:

The Swedish Cultural Foundation in Finland funds termproject “Projektet Termer i tid –Tidens termer. Terminologi som språklig infrastruktur då, nu, sedan” with 22 000€.