News

February 2022

Project results were presented in Vakki conference with the title “Terminologiarbete i Sverige och Finland: institutioner, frågor och (an)svar

December 2021:

Projektet presenteras: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, den 13 december 2021. Länk: https://www.gu.se/svenska-spraket/seminarieprogram#H%C3%B6gre-seminarium

November 2021:

Projektet presenteras: Terminologifrämjandets träffar den 30 november: ”Vem vill ta hand om termerna? Terminologiskt arbete som språklig och samhällelig infrastruktur då, nu och sedan”

September 2021:

Termer i tid in the University of Gothenburg News: Facktermer – viktigare än du kanske tror

June 2021:

Special issue of Terminology 27:1 (Editors: Pilke, Nissilä & Landqvist) published in July 2021.

May 2021:

Project received funding from Erik Wellanders fond.

Project results were presented in Svenskan i Finland conference with the title “Svenska termer: kontakter mellan TNC och finländska aktörer inom terminologiområdet”

April 2021:

Hans Landqvist befordrad till professor i svenska språket. Grattis Hans!

March 2021:

The Swedish Cultural Foundation in Finland funds termproject “Projektet Termer i tid –Tidens termer. Terminologi som språklig infrastruktur då, nu, sedan” with 22 000€.