Takuuteekkarit® teollisuuteen

Hankkeen yhteistyöyrityksinä ovat pääasiassa kansainväliset Vaasassa toimivat teollisuusyritykset Danfoss Oy ja Wapice Oy.

Yliopisto määrittelee yhdessä yrityksen kanssa ne opinnot, jotka opiskelijoiden edellytetään suorittavan ennen harjoitteluaan. Yritys voi näin olla mukana opiskelijoiden koulutuksessa jo opintojen alkuvaiheessa. Tällä edistetään yrityksen mahdollisuutta saada tarpeitaan vastaavaa työvoimaa opiskelijoiden saatua opintonsa valmiiksi yliopistossa.

Takuuteekkarina® saat takuulla työtä!

Takuuteekkarit teollisuuteen -hanke antaa hyvän mahdollisuuden kehittää uudenlaista yhteystyötä teollisuuden ja yliopiston opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Yksikön opiskelijat saivat yhteistyömalliin perustuen ensimmäisen kerran harjoittelupaikkoja kesällä 2007. Yhteistyömallia kehitetään koko ajan. Vuosittain sovitaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kesätyöpaikoista. Takuuteekkarit® teollisuuteen -hanke koskee kaikkia tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön TkK-tutkinnon opiskelijoita.

Hankkeessa keskitytään ensisijaisesti ensimmäisen vuoden tekniikan opiskelijoihin. Sen jälkeen opiskelijoilla on yleensä jo hyvät kontaktit yritykseen, ja he voivat jatkaa yhteydenpitoa omatoimisesti.