Publications

Publications

Enell-Nilsson, M. & Rahm, H. (2021). Genremönster i ”Ministern har ordet”. Regeringar rapporterar om bolag med statligt ägande. VAKKI Publications 13. Workplace Communication IV. Vaasa: 46–62.

Koskela, M. (2020). Institutionaalista tekstilajia laatimassa – Valtionhallinnon henkilöstön näkemyksiä vuosikertomuksen synnystä. VAKKI Publications 12. Workplace Communication III.

Liukkonen, J. (2020). Vastuullisuus omistajaohjauksen vuosikertomuksissa. Master’s thesis. University of  Vaasa.

Roininen, H. (2019). Kun julkinen ja yksityinen kohtaavat. Retorinen rakenne ministerin ja toimitusjohtajan katsauksissa. Master’s thesis. University of  Vaasa.

Presentations

Enell-Nilsson, M., Rahm, H. & Roininen, H. (2020). Regeringar rapporterar om statligt ägda bolag – Retoriska mönster i ministerns hälsning i svenska och finska redovisningar. Presentation at XXXX-VAKKI-symposium. 6.2.2020. Vaasa.

Koskela, M. & Enell-Nilsson, M. (2019). Regeringar rapporterar om statligt ägande – Projektpresentation och preliminära resultat. Presentation. 20.11.2019. Lund.