Toteutus ja tuloksia

Ongelma, jonka ratkaisuja PERIL-hanke pyrkii edistämään on ilmastonmuutoksen aiheuttaman epävarmuuden hallitseminen.

Hankkeen viitekehykseksi on valittu YK:n IPCC-ilmastopaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) esittämä malli, jonka mukaan ilmastonmuutoksen riskit ovat funktio:
(1) ilmastonmuutoksen aiheuttamista fyysisistä vaaratekijöistä;
(2) ihmisten ja kohteiden altistumisesta vaaratekijöille;
(3) ihmisten ja kohteiden haavoittuvuudesta.

Hankkeen työpaketit ja tuotokset ovat seuraavat:

TP1: Ilmastonmuutoksen riskitiedon kokoaminen

TP2: Teknologiademonstraatioiden toteuttaminen (alustava suunnitelma demojen aiheista:)

  • Tuotos 2.1: Riskitietoa keräävä chatbot -demo
  • Tuotos 2.2: Ilmastoriski-portaali -demo
  • Tuotos 2.3: Riskienhallintaa sparraava chatbot -demo

TP3: Teknologiademonstraatioiden ohjattu pilotointi

  • Tuotos 3.1: Käytännönläheinen opas tekoälyn ja muiden digitaalisten välineiden hyödyntämiseen ilmastonmuutoksen riskien hallintaan

TP4: Tiekarttatyö

  • Tuotos 4.1: Tiekartta-raportti
  • Tuotos 4.2: Seminaari-työpaja -tilaisuus tiekartan työstämiseen ja hankkeen tulosten jalkauttamiseen