PERIL – Teknologiademonstraatioita ilmastonmuutoksen riskien hallintaan

Ilmastonmuutoksen riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa merkittävään osaan Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämän toimijoista. Nämä toimijat tarvitsevat uudenlaisia välineitä ilmastonmuutoksen riskien hallitsemiseen. Uudet digitaaliset teknologiat, erityisesti tekoäly, avaavat uusia mahdollisuuksia riskienhallinnan kehittämiseksi. Maakunnassa tarvitaan kokeiluja ja kokemuksia uusien digitaalisten ratkaisujen käytöstä, joilla ilmastonmuutoksen riskejä käsitellään systemaattisesti.

PERIL-hankkeessa kehitetään teknologiademonstraatioita, joilla maakunnassa pilotoidaan mm. tekoälyä hyödyntäviä uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen riskien tunnistamiseen sekä hallitsemiseen.

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Pohjanmaan liitto
Toteutusaika: 1.6.2023 – 31.3.2025
Hankekoodi: A80042

Lataa PERIL-hankejuliste