Tiekarttatyö

PERIL-hankkeessa tuotettava tiekartta toimii tukena Etelä-Pohjanmaan alueen ilmastotyön edistämiselle. Tiekartta tulee kuvaamaan tasoja ilmastoriskien hallintaan. Siinä keskitytään digitaalisilla välineillä fasilitoitaviin, erityyppisiä toimijoita osallistaviin sekä yhteistyötä rakentaviin prosesseihin.

Tiekartta muodostaa pohjan suunnitelmalle, joka viitoittaa reitin nykytilanteesta (= pääosin siiloutuminen) haluttuun tulevaisuuden tavoitetilaan (= toimitaan yhteistyössä) 3–5 vuoden aikajänteellä. Reitti auttaa tiekartan käyttäjää valmistautumaan ilmastoriskien hallintaan mm. seuraavien kysymysten kautta: mitä, miten, milloin ja kenen kanssa?

Tiekartan ensimmäisen luonnoksen on suunniteltu valmistuvan loppuvuodesta 2024. Luonnosta työstetään työpajassa, johon kutsutaan useiden toimialojen edustajia maakunnasta. Työpajassa kerätyn syötteen pohjalta laaditaan lopullinen versio tiekartasta alkuvuonna 2025.

Tasoja Etelä-Pohjanmaan valmistautumisesta ilmastoriskien hallintaan

Tiekartta 2025–2030

PERIL-tiekartta on muotoutumassa. Keräämme jatkuvasti uutta materiaalia hyödyntäen teoreettisen materiaalin lisäksi esimerkiksi hankkeessa kehitettävien teknologiademojen aineistoa.
Seuraa tiekartan kehittymistä!