Tiekartta

Hankesuunnitelman mukaan, PERIL-hankkeessa tuotettava tiekartta tulee kuvaamaan tasoja ilmastoriskien hallintaan. Siinä keskitytään digitaalisilla välineillä fasilitoitaviin, erityyppisiä toimijoita osallistaviin sekä yhteistyötä rakentaviin prosesseihin.

Tiekartta muodostaa pohjan suunnitelmalle, joka viitoittaa reitin nykytilanteesta (= pääosin siiloutuminen) haluttuun tulevaisuuden tavoitetilaan (= toimitaan yhteistyössä) 3–5 vuoden aikajänteellä. Reitti auttaa tiekartan käyttäjää valmistautumaan ilmastoriskien hallintaan mm. seuraavien kysymysten kautta: mitä, miten, milloin ja kenen kanssa?

Tiekartan ensimmäisen luonnoksen on suunniteltu valmistuvan loppuvuodesta 2024. Luonnosta työstetään työpajassa, johon kutsutaan useiden toimialojen edustajia maakunnasta. Työpajassa kerätyn syötteen pohjalta laaditaan lopullinen versio tiekartasta alkuvuonna 2025.

Taustaa: Ilmastotyö Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla on tehty jo useiden vuosien ajan työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tälle sivulle tullaan keräämään aineistoa tästä työstä PERIL-hankkeen tiekarttaa varten.

Esimerkiksi keväällä 2023 päättyneessä Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeessa laadittiin maakuntaa kuvaava infopaketti sekä kuntakohtaiset ilmastokatsaukset.