Riskitiedon kerääminen

Hankkeessa toteutettavan ilmastoriskiportaalin sekä tiekarttatyöskentelyn toteuttamiseksi pyrimme eri tavoin keräämään konkreettista ilmastoriskeihin liittyvää tietoa.

Ilmastoriskitietoa kerätään Etelä-Pohjanmaalta, jotta saadaan käsitys alueen toimijoiden tekemistä havainnoista, ideoista riskien torjumiseen ja erityisistä huolenaiheista. Näin saadaan koottua alueellinen näkemys.

Lähtökohtana on maakunnan ilmastostrategiassa lähes kymmenen vuotta sitten seuraavasti kuvattu tilanne:

Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia 2014–2020:n mukaan arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista maakunnallisella tasolla on vaikeaa tehdä (Etelä-Pohjanmaan liitto 2014). Etelä- Pohjanmaalla tunnistettuihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kuuluvat ainakin sään ääri-ilmiöt, jotka voivat rasittaa rakennuksia ja aiheuttaa riskejä energiahuoltovarmuudelle. Maakunta on tulvaherkkä, ja odotettavissa on tulvien lisääntyminen mm. kasvavien sademäärien vuoksi. Hulevedet ja tulvat ovat merkittävässä roolissa yhdyskuntatekniikan osalta, ja myös tieverkosto voi vaurioitua. Maa- ja metsätalous voivat myös hyötyä ilmastonmuutoksesta satomäärien kasvaessa, mikäli sopeutumistoimenpiteissä onnistutaan. Toisaalta maa- ja metsätaloudessa tulisi sopeutua sademääriin ja muihin vaihteleviin sääolosuhteisiin. Metsätalouden kannalta mainitaan haittavaikutuksina tuhohyönteisten ja sienitautien lisääntyminen ja kotieläintaloudessa eläintaudit.” (Suomen ilmastopaneeli 2021)