Apua ilmastoriskien hallintaan

Hankkeessa kehitetään teknologiademonstraatioita, joilla maakunnassa pilotoidaan mm. tekoälyä hyödyntäviä innovatiivisia välineitä ilmastoriskien tunnistamiseen sekä hallintaan.

Teknologiademonstraatioilla on kolme tarkoitusta:

  • Ensiksi, demoilla kerätään Etelä-Pohjanmaalla toimivilta pk-yrityksiltä ja muilta toimijoilta näkemyksiä ilmastonmuutoksen riskeistä. Kerätty data kartuttaa ”ilmastoriski-tietokantaa”, jota hankkeen demonstraatiot yhteisesti hyödyntävät.
  • Toiseksi, demojen pilotoinnin kautta pk-yritykset Etelä-Pohjanmaalla saavat kokemuksia mm. tekoälyä hyödyntävien työvälineiden käytöstä toiminnalleen olennaisten riskien hallintaan.
  • Kolmanneksi, demojen kautta pk-yritykset ja muut toimijat saavat näkemyksiä toimintaansa potentiaalisesti vaikuttavista ilmastoriskeistä. Tällaiset riskit voivat olla toiminnalle sekä uhka, johon sopeutua, että mahdollisuus uudelle liiketoiminnalle.