Teknologiademonstraatioiden toteuttaminen

Peril-hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on toteuttaa  ”proof of concept” -tasolle erilaisia tekoälyn mahdollisuuksia riskienhallintaan pilotoivia teknologiademonstraatiota. Alkuvaiheessa demoja on suunniteltu toteutettavan kolme kappaletta siten, että ne rakentuvat toistensa pohjalle.

Alustavan suunnitelman mukaan toteutettavat demot ovat aiheiltaan seuraavat:

1. Riskitietoa keräävä chatbot

Chatbotin avulla kerätään riskitietoa matalalla kynnyksellä. Kerättyä dataa hyödynnetään syötteenä tekoälyn hyödyntämiselle.

2. Ilmastoriski-portaali

Ilmastoriski-portaali on kaikille avoin verkkosivusto, joka toimii hankkeessa kerätyn tiedon välittämisen ja oppimisen kanavana.

3. Riskienhallintaa sparraava chatbot

Riskienhallintaa sparraava chatbot toimii käyttäjälleen ilmastoriskien tunnistamisen ja ratkaisujen innovoinnin välineenä. Sen rakentamisessa hyödynnetään teoreettisen tiedon lisäksi mm. hankkeen alkupuolella kerättyä riskitietoa.

 

Demonstraatioiden toteuttamisessa hyödynnetään vahvasti pelillisyyttä sekä tarinankerrontaa. Pyrimme rakentamaan demonstraatioista mielenkiintoisia ja miellyttäviä kokemuksia käyttäjälleen. Tätä varten olemme syksyn 2023 aikana konseptoineet ja kokeilleet mm. erilaisia demonstraatioissa ja hankkeen viestinnässä hyödynnettäviä hahmoja, jotka sekä lisäisivät tehtyjen ratkaisujen luotettavuutta, käytön miellyttävyyttä sekä auttavat sitomaan demonstraatiot selkeämmin toisiinsa.