Linkki – Vaasan yliopiston akavalaiset asiantuntijat ry.

Mikä on Linkki?

Henkilökuntajärjestö Linkki on perustettu Vaasan yliopistoon marraskuussa 1997. Linkin tarkoituksena on toimia AKAVAn jäsenliittoihin kuuluvien yliopistolaisten työpaikkayhdistyksenä. Se on Vaasan yliopistossa toimivien akavalaisten, erityisesti hallinto-, tietohallinto-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien oma paikallisyhdistys.

Tehtävämme on

  • edistää JUKO:n ja paikallistason tiedonvälitystä
  • harjoittaa paikallista edunvalvontaa tukevaa toimintaa JUKO:n neuvottelukunnan tarkemmin määrittelemissä rajoissa
  • tehdä aloitteita yliopistolle mm. tyky-toiminnan kehittämiseksi
  • järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, tutustumismatkoja sekä jäsenistön virkistystoimintaa
  • järjestää kaikille jäsenille avoimia kokouksia, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita

Linkity

  • Linkkiläisiä on lähes 50. Jäsenet ovat eri palveluyksiköistä ja erillislaitoksilta. Jäsenmaksu on 25 €/kalenterivuosi.
  • Jäsenyyden ehtona on jonkin akavalaisen liiton jäsenyys. Lisätietoja saat hallituksen jäseniltä ja luottamushenkilöiltä.
  • Jäseneksi voit liittyä palauttamalla jäsenhakemuksen jollekin hallituksen jäsenelle.

Kaveria ei jätetä