Joakim Strand has worked as a Member of Parliament since 2015. He is a Master of Laws (University of Helsinki) and a Master of Economic Sciences (Hanken School of Economics).

Svenska är mitt modersmål och hemma talade vi svenska när jag växte upp. Jag är född i Åbo och när jag var tre år flyttade vi till Tammerfors, och sedan när jag var sex år flyttade vi till Vasa. Jag har min sandlådekompis att tacka för att jag lärde mig finska tidigt och likaså mina föräldrar som var strikta med att vi inte ser på svensk TV utan finsk. Min mamma var dessutom noggrann med att man skulle lära sig språk och grammatik.

Idag är jag i princip tvåspråkig i svenska och finska. Jag arbetar huvudsakligen på finska, men får nog också prata en hel del svenska. Även engelska talar jag varje vecka. Ibland får jag dessutom damma av skoltyskan och använda den. Jag tyckte alltid att språkämnena var intressanta i skolan och jag skulle gärna vilja tala ännu fler språk.

Svenska kommer alltid att vara mitt modersmål men även finskan är mycket viktig för mig och knuten till starka känslor och viktiga personer i mitt liv. Ibland känns det som att man inte vet vilket språk som kommer ur en spontant, om man till exempel skulle bli väckt mitt i natten. Det kan vara svenska – men lika väl finska.

Under de senaste tjugo åren har jag sett många fina exempel på välfungerande, flerspråkig samhörighet, både i organisationer och i samhället överlag. Språkklimatet i Finland är för tillfället relativt gott och landets städer präglas av en självklar mångfald vad gäller flerspråkighet. Vasa är ändå ett unikt exempel i Finland när det gäller levande tvåspråkighet, eftersom man faktiskt kan använda sitt modersmål vid olika instanser och få betjäning på det nationalspråk man önskar. Kvaliteten på servicen tryggas av de språkkrav som ställs på arbetstagaren av arbetsgivaren. Vasa har också ett strategiskt samarbete med Umeå, vilket är ett gott exempel på stark gemenskap ur språklig synvinkel.