1. Työpaja: Konfliktien ratkaisu osana vastuullista henkilöstöjohtamista

Torstaina 15.00-17.00

Viime vuosina keskustelu työyhteisöjen ristiriidoista ja niiden kuormittavuudesta niin yksilölle kuin koko yhteisölle on noussut tapetille julkisessa keskustelussa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Siitä huolimatta, että työhyvinvointi on yksi henkilöstöjohtamisen keskeisimmistä alueista, keskustelu HR:n roolista ja keinoista konfliktien hallinnassa on ollut vähäistä. HR:n onkin kaivattu ottavan suurempaa roolia konfliktien ratkaisussa ja toimivan vahvemmin ”palojen sammuttajana” (Buyens & De Vos, 2001). Työpajassa keskustellaan konfliktien hallinnasta ja erityisesti erilaisista ratkaisuista henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Miten konflikteihin voi puuttua ja kenen niihin tulisi puuttua? Miten henkilöstöä voi tukea konfliktien ratkaisussa? Mikä on HR:n rooli konfliktien ratkaisussa? Minkälaisia menettelyitä eri organisaatioissa käytetään?

Konflikteissa juuri aikainen puuttuminen on avainasemassa, sillä pitkittyneet konfliktit aiheuttavat poissaoloja, sairastumisia ja työpaikan vaihtamisia ja jättävät käsittelemättöminä jälkensä koko työyhteisöön ja organisaatioon. Konflikti ovat myös väistämättömiä ja nykytutkimus näkeekin konfliktit jopa hyvinä ja niiden ratkaisun tärkeinä oppimiskokemuksina työyhteisöissä.

 

Työpaja on yhteisöllinen ja osallistava. Osallistujajoukko on rajattu 30:een.

 

Työpajan vetäjät:

Jenni Kantola, FT yliopistonlehtori, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus, jenni.kantola@univaasa.fi

Elina Kaunismäki, HTM, Vaasan yliopiston henkilöstöjohtaja, elina.kaunismaki@univaasa.fi ja

Kirsi Lehto, HTT yliopistonlehtori, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, kirsi.lehto@univaasa.fi