Prekonferenssi

HKTP 2020 Prekonferenssi

11.11.2020 klo 15.00 –>

Paikka: Zoom

Call for papers

Tieteenfilosofia väitöskirjassa: mistä on kysymys?

Millainen suhde teorialla ja aineistolla on tutkimuksessa? Millaisen kuva maailmasta hahmottuu tutkimuksen aineiston kautta? Mitä on tieteellinen tieto?

Tänä vuonna pureudumme erityisesti väitöskirjatyön tieteenfilosofisiin kysymyksiin. Tieteenfilosofia on osa-alue, jota jokainen väitöskirjan tekijä joutuu ja saa miettiä. Tieteenfilosofia voi olla aloittelevalle tutkijalle vähän epämääräinen asia, mutta kuten monet jo väitelleet ovat todenneet, se syventää tutkimuksen tutkimusta kiinnittämällä sen epistemologisiin ja ontologisiin tieteentekemisen traditioihin.

Tieteenfilosofisten valintojen pohtiminen on antoisaa monessa suhteessa ja monessa tutkimuksen tekemisen vaiheessa. Kuten olemme usein kuulleet todettavan, tieteenfilosofian äärelle pysähtyminen olisi suotavaa tutkimusprosessin alkuvaiheessa, sekä uudemman kerran viimeistään loppuvaiheessa. Näinpä kutsumme mukaan niin aloittavia kuin pidemmälle päässeitä väitöskirjatutkijoita esittelemään oman tutkimuksensa tieteenfilosofia valintoja tai siihen liittyviä pohdintoja.

Osana prekonferenssia jo väitelleet järjestäjät pitävän pienen alustuksen oman väitöskirjansa tieteenfilosofiasta. Lähestymme tieteenfilosofiaan liittyviä kysymyksiä osallistujien omien pohdintojen, keskustelun ja kysymysten kautta, eli mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä myös ilman syvällistä tieteenfilosofisten suuntausten tuntemusta.

Abstrakti: 250-300 sanan kuvaus omasta tutkimusaiheesta ja -vaiheesta, teoreettisista kytkennöistä, kerätystä tai suunnittelusta aineistosta, sekä kysymyksesi tai pohdintasi liittyen tutkimuksesi tieteenfilosofiasta.

Deadline: 23.10.2020, palautus johanna.kalliokoski(a)univaasa.fi

Tervetuloa Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien prekonferenssiin ja tutustumaan muihin jatko-opiskelijoihin!

Prekonferenssin järjestäjät: Vaasan yliopiston johtamisen yksiköstä tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa (Sosiaali-ja terveyshallintotiede), tutkijatohtori Sanna Tuurnas (julkisjohtaminen) ja tohtorikoulutettava Johanna Kalliokoski (aluetiede)