6. Hallinta ja johtaminen 2020-luvun kaupunkitutkimuksessa: missä mennään?

Perjantaina 9.30-11.00

Esitykset:

  1. Johanna Tuomisaari, Pia Bäcklund & Tomas Hanell: Kaupunkiseutujen ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset – itsehallinnon ”järkevää delegointia” vai päätöksenteon ”pyhä liturgia ilman perusteluja”?
  2. Ilari Karppi & Iina Sankala: Kohti kestävästi turvallista tapahtumakaupunkia: skenaarioista suunnittelun suuntaviivoihin
  3. Raine Mäntysalo: Making strategic city planning work: Grasping the moment of opportunity in the critical juncture of the governance of Lahti
  4. Helka Kalliomäki, Päivi Oinas & Teemu Salo: Innovation districts as strategic urban projects: The emergence of strategic spatial planning for urban innovation in Turku Science Park

 

Linkki työryhmän abstrakteihin (päivitetty 10.11.2020)

 

Kaupunkikehittäminen on muuttunut 2000-luvulla alati strategisemmaksi ja ilmiölähtöisemmäksi, saattaen pitkään erillään toimineita hallinnon siiloja ja toimijaryhmiä samojen pöytien ääreen. Tähän muutokseen on ajanut kaupunkien kiristynyt kilpailu globaalissa taloudessa sekä vaatimus vastata monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin muuttuvassa ja monia toimijoita sisältävässä toimintaympäristössä. Strategisemman kehittämisotteen tuoma muutos konkretisoituu eri tavoin kaupunkien johtamisjärjestelmissä ja fyysisessä ympäristössä. Etenkin suurissa kaupungeissa kaupunkikehittämistä johdetaan yhä selkeämmin poikkileikkaavien teemaohjelmien ja kärkihankkeiden kautta, jolloin tasapainoillaan väliaikaisten ja institutionaalisesti epäselvien ohjelmien ja hankkeiden sekä vakiintuneempien rakenteiden ja järjestelmien välimaastossa. Näihin ohjelmiin ja hankkeisiin usein myös sisältyy erilaisia osallistamisprosesseja sekä kumppanuuksia, sopimusmenettelyjä tai yhtiöjärjestelyjä ohjelmien ja niiden toteutuksen kannalta keskeisten muiden toimijoiden kanssa. Strategisessa kaupunkikehittämisessä on kaiken kaikkiaan kyse laajemmasta johtajuuden muutoksesta, jossa uudet ja perinteiset johtamismallit sekä hallinnan rakenteet ovat myös osittain törmäyskurssilla.

Työryhmässä käydään monitieteistä keskustelua kaupunkitutkimuksen uusista tuulista kaupunkien hallintaan ja johtamiseen liittyen. Sessiossa pohditaan, mitä 2020-luku tuo tullessaan kaupunkikehittämisen hallintaan ja johtamiseen yhä monimutkaisemmassa ja -ulotteisemmassa toimintaympäristössä. Niin käsitteelliset kuin empiiriset tarkastelut ovat tervetulleita. Keskustelemaan toivotaan paitsi tutkimuksen tekijöitä myös tutkimustiedon hyödyntäjiä eri organisaatioista, sektoreilta ja hallinnon tasoilta.

Työryhmän vetäjät:

Helka Kalliomäki, Vaasan yliopisto helka.kalliomaki@univaasa.fi
Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto raine.mantysalo@aalto.fi