5. Vastuullisuus, digitalisaatio ja tekoäly julkisessa hallinnossa

Torstaina 15.00-17.00

Esitykset:

15.00–15.30  Pertti Ahonen ja Tero Erkkilä: Transparency in governmental algorithmic and other automatic decision-making: Ideational and conceptual tensions and shifts, their conditions and their consequences in Finland

15.30–16.00  Jari Autioniemi: Vastuullinen tekoäly julkisessa hallinnossa

16.00–16.30 Charles Osifo Omoregie: Tutkimus digitaalisen toiminnan toteuttamista ja arviointia koskevista koordinaatiohaasteista Suomessa

 

Perjantaina 9.30–11.00

Esitykset:

 9.30–10.00  Juha Lindfors ja Päivikki Kuoppakangas: Meaningful work and co-creation on digital platform – case: Long term care professionals

10.00–10.30 Emmi Koskimies: Tekoälyn hallinto – eettisen kehityksen ja käytön malli

10.30–11.00 Tutkijoiden paneelikeskustelu

 

Linkki työryhmän abstrakteihin (päivitetty 10.11.2020)

 

Julkisen sektorin digitalisaation kehityskulku kiihtyy luoden täysin uudenlaisia teknologisia ratkaisuja julkiseen hallintoon. Tekoäly (AI) on maailmaa muokkaava teknologia, joka vaikuttaa lähes kaikkiin elämänalueisiin. Te-koäly tehostaa prosesseja, vapauttaa meidät rutiiniluontoisista tehtävistä, varmistaa turvallisuuttamme, enna-koi toimintaamme sekä jalostaa valtavista aineistomääristä käyttökelpoista tietoa ihmisen päätöksenteon tu-eksi. Sovelluskohteet julkisessa hallinnossa ovat moninaiset ja alati laajenevat.

Vaikka tekoälyteknologioilla on monia myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaamme ja elämäämme terveyden-huollosta oppimiseen ja päätöksentekoon, ne tuovat ratkaistavaksi myös lukuisia eettisiä kysymyksiä jo senkin vuoksi, että tekoälyn suunnitteluun ja käyttöön liittyy väistämättä sosiaalisia ja kulttuurisia näkökohtia. Kuinka voimme kehittää tapoja ja menetelmiä tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen yhteiskunnan ohjauksessa?

Työryhmän vetäjät

Jari Stenvall, professori, hallintotiede, Tampereen yliopisto, jari.stenvall@tuni.fi
Emmi Koskimies, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, emmi.koskimies@tuni.fi
Mika Nieminen, dosentti, tiimipäällikkö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, mika.nieminen@vtt.fi
Jaana Leikas, dosentti, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT, jaana.leikas@vtt.fi
Nina Rilla, KTT, erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT, nina.rilla@vtt.fi