4. Sote-organisaatiot muutosten ja uhkien pyörteissä – jännitteitä, kaaosta, hallintaa

Torstaina 15.00-17.00

Esitykset:

15.00-15.30 Johanna Liljeroos-Cork, Sirpa Virta: Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen uhka- ja väkivaltatilanteiden valossa

15.30-16.00 Outi Merilahti: Asiakaslähtöisyyden haasteet terveydenhuollon palveluprosessien kehityksessä

16.00-16.30 Sirpa Manninen: Sosiaalisen hyljeksinnän merkitys työhyvinvointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa

16.30-17.00 Pia Viklund: Integriteetin monet kasvot – valtionhallinnossa työskentelevien näkemyksiä hyvästä julkisessa tehtävässä toimimisesta ja hyvään toimintaan vaikuttavista tekijöistä

 

Perjantaina 9.30-11.00

Esitykset:

9.30-10.00 Elina Laukka, Outi Kanste, Kia Gluschkoff, Anu Kaihlanen, Jaana Suvisaari, Jukka Kärkkäinen, Helena Vorma, Tarja Heponiemi: Mitä lisääntynyt etäasiointi on vaatinut johtamiselta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa koronaepidemian aikana?

10.00-10.30 Ylimäki Saija, Anne Oikarinen, Maria Kääriäinen, Arja Holopainen, Ashlee Oikarainen, Tarja Pölkki, Merja Meriläinen, Pirjo Lukkarila, Minna Taam-Ukkonen, Anna-Maria Tuomikoski: Laajavastuisten hoitotyön asiantuntijoiden kokemuksia näyttöön perustuvasta toiminnasta

 

Linkki työryhmän abstrakteihin (päivitetty 10.11.2020)

 

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on muutoksessa, median uutisoinnin perusteella jopa uhattuna ja kriisissä. Erilaiset rakenteelliset ja toiminnalliset uudistumisvaateet ja -paineet edellyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta ja toimijoilta, myös asiakkailta, muutos- ja uudistumiskyvykkyyttä. Samalla sote-organisaatioiden uudistumista vaikeuttavat sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmenevät sosio-kulttuuriset ja institutionaaliset elementit ja voimat, jotka yhtäältä edistävät palvelujen ennakoitavuutta ja luotettavuutta, mutta toisaalta suosivat pikemminkin pysyvyyttä kuin muutosta. Lisäksi sote-organisaatioiden toimintaa ja uudistumista haastavat erilaiset uhat ja kriisit, kuten COVID-19 epidemia on viime aikoina osoittanut. Kaikki tämä edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta ja toimijoilta innovatiivista, rajat ylittävää, ymmärtävää ja kokeilevaa lähestymistapaa suhteessa uudistumiseen ja muutokseen sekä erilaisiin uhkiin ja kriiseihin.

Työryhmä kokoaa yhteen sekä uudistuvasta ja muuttuvasta että erilaisia uhkia kohtaavasta sote-alasta kiinnostuneita tutkijoita ja ammattilaisia pohtimaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin ja johtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Työryhmään toivotaan sekä tutkimukseen perustuvia että käytännön toimijoiden (sote-ammattilaisten, päättäjien ja kehittäjien) uudenlaisia, uraauurtavia ja kriittisiä avauksia, joissa havainnollistetaan, analysoidaan tai puretaan sote-organisaatioita muutosten tai uhkien pyörteissä. Esitykset voivat tarkastella muuttuvaa sote-alaa esimerkiksi integraation, digitalisaation, asiakaslähtöisyyden, viestinnän tai yhteistoiminnallisuuden näkökulmasta taikka esitellä sote-organisaatioita ja niiden johtamista ajankohtaisissa kriisitilanteissa. Esitykset voivat myös pureutua sote-alan organisaatiomuutoksiin, muutosprosesseihin tai uhkatilanteisiin uudenlaisten tai vähän hyödynnettyjen näkökulmien, teorioiden tai käsitteellistyksien kautta. Lisäksi työryhmään toivotaan eri tieteenalojen, tutkimusperinteiden ja metodologisten asetelmien rajoja ylittäviä avauksia.

Työryhmän toimintatapa

Työryhmä toteutetaan vuorovaikutteisesti ja luovasti tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Työryhmän esiintyjät valitaan abstraktien perusteella. Tavoitteena on luoda muuttuvasta ja uhkia kohtaavasta sote-alasta kiinnostuneille tutkijoille ja ammattilaisille keskustelufoorumi, jossa he voivat esitellä, koetella ja reflektoida näkökulmiaan ja innovatiivisia ratkaisujaan sekä niiden onnistumisia ja karikoita.

Abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään ti 20.10.2020. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan sähköisessä abstraktikirjassa.

Työryhmän vetäjät:

Nina Lunkka, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, nina.lunkka[at]uef.fi
Sanna Laulainen, professori, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, sanna.laulainen[at]uef.fi