Tutkimus talouspetoksista – kokemuksia kentältä

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella toteutettavassa tutkimusprojektissa kerätään kokemuksia käytännössä yrityksissä ja organisaatioissa tapahtuneista taloudellisista väärinkäytöksistä. Taloudellisissa väärinkäytöksissä tavoitellaan perusteettomasti joko rahaa, tavaraa tai muita etuja. Jos olet kuullut, nähnyt tai kokenut taloudellisia väärinkäytöksiä, kerro tapahtumista oheisen linkin kautta. Pienetkin tapaukset ovat tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia!

Kerro omista kokemuksistasi

Kerro omista kokemuksistasi tämän linkin kautta (link på svenska).

Kerätyt tapahtumat koostetaan nimettöminä ja tunnistamattomina tutkimus- ja opetusmateriaaliksi. Vastaajat ja tapahtumapaikat pysyvät täysin anonyymeinä, eikä tapahtumien perusteella ryhdytä toimenpiteisiin, jotka kohdistuisivat kerrottuihin tapahtumiin.

Ainestosta kartoitetaan väärinkäytösten laajaa kirjoa, pyritään löytämään uusia tapoja niiden havainnointiin ja välttämiseen sekä kehitetään ohjeistusta niiden hoitamiseen.

Jos sinulla on useita tapahtumia kerrottavanasi niin myös haastattelemme sinua mielellämme. Ota tällöin yhteys sähköpostilla annukka.jokipii@univaasa.fi tai soita 029 449 8482.

Annukka Jokipii

Vaasan yliopiston laskentatoimen professori Annukka Jokipii on erikoistunut sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen. Hän on luennoinut yrityksiin kohdistuvista talouspetoksista ja hänen johtamassaan tutkimusprojektissa kartoitetaan suomalaisten talouspetosten toteuttamistapoja ja mahdollisia keinoja niiden välttämiseksi.

Yhteystiedot: annukka.jokipii@univaasa.fi