Tutkimus talouspetoksista – kokemuksia kentältä

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella toteutettavassa tutkimusprojektissa kerätään kokemuksia käytännössä yrityksissä ja organisaatioissa tapahtuneista taloudellisista väärinkäytöksistä. Taloudellisissa väärinkäytöksissä tavoitellaan perusteettomasti joko rahaa, tavaraa tai muita etuja.

Kerättyä aineistoa on käytetty kirjassa, joka julkaistiin 7.9.2023. Löydät lisätietoa tästä linkistä

Huijarien Suomi | Docendon verkkokauppa

Kerätyt tapahtumat on koostettu nimettöminä ja tunnistamattomina tutkimus- ja opetusmateriaaliksi. Vastaajat ja tapahtumapaikat pysyvät täysin anonyymeinä, eikä tapahtumien perusteella ryhdytä toimenpiteisiin, jotka kohdistuisivat kerrottuihin tapahtumiin.

Ainestosta kartoitettiin väärinkäytösten laajaa kirjoa, pyrittiin löytämään uusia tapoja niiden havainnointiin ja välttämiseen sekä kehitetään ohjeistusta niiden hoitamiseen.

Keräämme materiaalia jatkotutkimukseen. Jos sinulla on tapaus kerrottavanasi, voit lähettää sen sähköpostitse annukka.jokipii@uwasa.fi tai jos sinulla useita tapahtumia kerrottavanasi niin myös haastattelemme sinua mielellämme. Ota tällöin yhteys sähköpostilla niin voimme sopia haastatteluajasta.

Annukka Jokipii

Vaasan yliopiston laskentatoimen professori Annukka Jokipii on erikoistunut sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen. Hän on luennoinut yrityksiin kohdistuvista talouspetoksista ja hänen johtamassaan tutkimusprojektissa kartoitetaan suomalaisten talouspetosten toteuttamistapoja ja mahdollisia keinoja niiden välttämiseksi.

Yhteystiedot: annukka.jokipii@uwasa.fi