Hankkeen tausta ja tavoitteet:

Digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Kuitenkin samalla digitalisaatioon liittyy paljon uusia riskejä, joiden hallinta vaatii yrityksiltä uutta osaamista sekä uusien välineiden käyttöä. Riski-Digi -hankkeessa luotiin ratkaisuja näihin haasteisiin.

11/2020 – 12/2021 toteutettavan EAKR-hankkeen tavoitteet:

  1. Edistää Etelä-Pohjanmaalla pk-yritysten innovaatiotoimintaa parantamalla digitaalisen liiketoiminnan kehitystyöhön liittyvien riskien hallintaa.
  2. Vahvistaa Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopistealueina toimivien digitaalisten ratkaisujen ja älykkäiden järjestelmien TKI-kehitysympäristöä.
  3. Kehittää digitaaliseen transformaatioon liittyvän riskienhallinnan osaamista.
  4. Luoda pohjaa yrityksille ja yritysverkostoille uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kehitystyöhön.
  5. Kehittää erityisesti pk-yritysten tarpeisiin sopiva työkalupakki, joka integroi digitaalisen liiketoiminnan kehitystyön ja riskienhallinnan menetelmät.

Ajankohtaista:

  • Olemme laatineet raportin eteläpohjalaisten pk-yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja riskienhallintaan liittyvistä kehitystarpeista. Raportin aineisto kerättiin verkkokyselyllä sekä haastatteluilla kesällä ja syksyllä 2021. Lataa raportti.

Lisäksi:

Hankkeessa järjestettiin työpajoja, joihin osallistui joukko eteläpohjalaisia yrityksiä. Työpajoissa työstettiin yhdessä digitalisaatioon ja liiketoimintakehittämiseen liittyviä aiheita riskienhallinnan näkökulmasta.

Hankkeessa kehitettiin myös työkaluprototyyppejä ja ratkaisukuvauksia liiketoiminnan kehittämiseen riskihallitulla digitalisaatiolla. Työkalut ovat vapaasti käytettävissä. Tutustu työkaluihin tarkemmin.