Edesmenneen  professorimme Jorma Larimon (1954-2022) muistoa voi kunnioittaa adressilahjoituksella. Varat kanavoidaan yliopiston kehittämiseen yliopiston päättämällä tavalla, erityisesti huomioiden professori Jorma Larimon akateemisen elämäntyön merkittävimmän perinnön jatkaminen: jatko-opiskelijoiden ja nuorten tieteentekijöiden integroitumiseen kansainväliseen tiedeyhteisöön.

The memory of Professor Jorma Larimo (1954-2022) can be honoured by giving a donation. The donated funds will be used to develop the university. In its decisions on how to allocate the donated funds, the university will pay special attention to the continuation of the most significant legacy of Professor Jorma Larimo’s academic life’s work: the integration of postgraduate students and young researchers into the international scientific community.

Muistokirjoitus – Obituary

Vaasan yliopiston kansainvälisen markkinoinnin professori Jorma Larimo kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen Vaasassa 3. tammikuuta 2022. Hän oli syntynyt Vaasassa 29. syyskuuta 1954.

Jorma Larimo oli kansainvälisesti tunnettu ja laajasti julkaissut tutkija, jonka tieteelliseen asiantuntemukseen luotettiin ympäri maailmaa. Hän oli aktiivinen useissa kansainvälisissä tieteellisissä organisaatioissa ja verkostoissa sekä alansa johtavien tieteellisten julkaisujen toimituskunnissa. Hän oli myös pidetty kollega, opettaja ja ohjaaja, jota jäävät kaipaamaan työtovereiden lisäksi monet nykyiset ja aiemmat opiskelijat niin Suomesta kuin ulkomailta.

Jorma Larimo, Professor of International Marketing at the University of Vaasa, died of a sudden illness in Vaasa on 3 January 2022. He was born in Vaasa on 29 September 1954.
Jorma Larimo was an internationally renowned and widely published researcher whose scientific expertise was trusted around the world. He was active in several international scientific organisations and networks and on the editorial boards of leading scientific journals in his field. He was also a much loved colleague, teacher and mentor who will be missed not only by his colleagues but also by many current and former students from Finland and abroad.