Selvityksiä ja raportteja

Selvityksiä ja raportteja

DigiPaikka-hankkeessa kartoitetaan ja tunnistetaan organisaatioiden valmiutta digitaalisten työskentelymuotojen hyödyntämisessä sekä siihen liittyviä keskeisiä ongelmakohtia. Lisäksi hanke tuottaa tietoa siitä, miten paikkariippumaton työ ja digitaaliset työvälineet sekä näiden toteutustavat vaikuttavat muun muassa työntekijöiden asenteisiin, työhyvinvointiin ja työsuoriutumiseen. Hanke edistää ymmärrystä siitä, millaisilla toimenpiteillä voidaan tukea digitaalisten työkalujen ja paikkariippumattoman työskentelyn kokonaisvaltaista hyödyntämistä organisaatioissa.

Hanke tuottaa selvityksiä ja raportteja seuraavista teemoista:

  • Organisaatioiden valmius ja keskeiset ongelmakohdat paikkariippumattoman työn ja digitaalisten työskentelymuotojen hyödyntämisessä.
    Organisaatioiden digiarkkitehtuurin vaikutukset työtehoon ja digikuormitukseen.
    Paikkariippumattoman työn ja digitaalisten työvälineiden vaikutukset työntekijöiden asenteisiin, työhyvinvointiin ja työsuoriutumiseen.
    Digityökalukokeilut organisaatioissa – käytännön kokemuksia ja vaikutuksia paikkariippumattomaan työskentelyyn, etävuorovaikutukseen ja työhyvinvointiin.