Kutsu / Inbjudan

XLIII kansainvälinen VAKKI-symposiumi

9.–10.2.2023 Vaasassa

2. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Tervetuloa VAKKI ry:n XLIII symposiumiin 9.–10.2.2023!

Symposiumin teemana on Merkityksellinen viestintäToivotamme tervetulleeksi eri tutkimusalojen edustajia keskustelemaan viestinnän tarkoituksesta ja merkityksellisyydestä.

Kutsumme esitelmiä, joissa viestinnän merkityksellisyyttä pohditaan esimerkiksi seuraavissa konteksteissa:

– Tiedeviestintä ja ympäristöviestintä
– Työyhteisö- ja johtamisviestintä
– Yritysviestintä ja talouden diskurssit
– Yhteiskunnallinen viestintä ja poliittinen julkisuus
– Media ja journalismi
– Viestinnän ja kielten opetus ja tutkimus
– Sosiaalisen median toimintakulttuurit
– Saavutettavuus, inklusiivisuus ja monimuotoisuus
– Ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutus

Symposiumin plenaristit ovat:

 • Oana Brindusa Albu (Copenhagen Business School): “Managing visibilities through communication: The shades and shadows of activism in repressive contexts”
 • Anastasia Kavada (University of Westminster): Communicating (with) care: Vulnerability and communication for social change

Symposiumin työskentelykielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Konferenssin jälkeen esitelmän pitäjillä on mahdollisuus tarjota artikkelikäsikirjoitusta vertaisarvioituun, JUFO1-tasoiseen open access -julkaisuun, joka ilmestyy vuoden 2023 lopussa.

Symposiumissa voi pitää sektioesitelmän (20 min + 5 min keskustelu) tai työpajaesitelmän (työpajan vetäjien ohjeistuksen mukaan). Sektioesitelmät pidetään paikan päällä Vaasassa. Työpajaesitelmien toteutusmuodot löydät alta.

Symposiumissa järjestetään seuraavat työpajat:

 1. Digitalisaatio ja viestinnän tehtävät uusilla hyvinvointialueilla (lähitoteutus)
 2. Social media influencers and politics – new research avenues (mahdollisuus hybriditoteutukseen)
 3. Digital and computational methods in studying organizational communication (mahdollisuus hybriditoteutukseen)
 4. Interfaces between cognitive accessibility and technical communication (mahdollisuus hybriditoteutukseen)

Työpajojen tarkoituksena on tarjota osallistujille vapaamuotoisempi ympäristö ajatusten ja kokemusten vaihtamiseen tietystä tarkemmin rajatusta aiheesta. Tarkemmat työpajojen kuvaukset löydät symposiumin kotisivuilta. Jos haluat osallistua omalla esitelmälläsi työpajaan, kirjoita abstraktiisi maininta ”TYÖPAJAESITELMÄ” sekä sen työpajan nimi, johon haluat osallistua. Työpajojen 2–4 kohdalla abstraktiin liitetään myös tieto esitysmuodosta (etä/lähi). Abstraktien laatimisessa noudatetaan ensisijaisesti työpajakuvauksessa mahdollisesti annettua ohjeistusta, muussa tapauksessa abstraktin voi laatia seuraavan ohjeistuksen mukaisesti. 

Sektio- ja työpajaesitelmien abstraktit (enintään 300 sanaa pois lukien lähdeluettelo) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (rtf- tai doc-muodossa) 12.12.2022 mennessä osoitteeseen symposium[at]vakki.net. Ilmoita viestissä kaikkien kirjoittajien nimet, sähköpostiosoitteet ja affiliaatiot. Esitelmät valitaan abstraktien tieteellisen laadun perusteella ja niiden hyväksymisestä ilmoitetaan 19.12.2022 mennessä. Abstraktin voi laatia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai saksaksi. Esitys pidetään samalla kielellä kuin abstrakti on kirjoitettu.

Symposiumiin ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella 19.12.2022−19.1.2023. 

Symposiumin osallistumismaksu on 50 €. Hintaan sisältyy ohjelma ja kahvit molempina päivinä. Symposiumin yhteydessä järjestetään myös omakustanteinen symposiumi-illallinen, josta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Mahdollisissa kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä symposiumin järjestäjiin, symposium[at]vakki.net

***

XLIII internationella VAKKI-symposiet

910.2.2023 i Vasa

Utskick 2: Call for papers

Välkommen på VAKKI rf:s XLIII symposium 9−10.2.2023!

Forskarföreningen vid Vasa universitet VAKKI rf arrangerar 9–10.2.2023 ett symposium med temat Meningsfull kommunikation (se närmare beskrivning av symposiets tema på engelska).

Plenarföredragshållarna är:

 • Oana Brindusa Albu (Copenhagen Business School): “Managing visibilities through communication: The shades and shadows of activism in repressive contexts”
 • Anastasia Kavada (University of Westminster): “Communicating (with) care: Vulnerability and communication for social change

Symposiets arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska. Efter symposiet har föredragshållarna möjlighet att skicka in ett manuskript till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som kommer ut i slutet av år 2023.

På symposiet kan deltagarna hålla ett sektionsföredrag (20 min + 5 min diskussion) eller ett workshopföredrag (enligt workshopledarnas anvisningar). Sektionsföredragen hålls på plats i Vasa. Workshopparnas format presenteras nedan.

Under symposiet arrangeras följande workshoppar:

 1. Challenges of digitalisation and communication in the new well-being services counties (arrangeras på plats i Vasa) 
 2. Social media influencers and politics – new research avenues (hybridformat)
 3. Digital and computational methods in studying organizational communication (hybridformat)
 4. Interfaces between cognitive accessibility and technical communication (hybridformat)

Workshopparna erbjuder deltagarna möjligheter till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat tema. Mera detaljerade beskrivningar av workshopparna finns på symposiets hemsida. Om ni vill hålla föredrag i någon av dessa workshoppar, ber vi er nämna ”WORKSHOPFÖREDRAG” och namnet på workshoppen i ert abstract. När det gäller deltagande i workshoppar 2-4, ange även om ni vill hålla föredraget på plats eller på distans. Skriv och lämna in abstractet i första hand enligt de instruktioner som eventuellt getts av workshoppens arrangörer. Ifall särskilda instruktioner för abstract inte har getts, följ generella riktlinjer nedan.

Vi ber er nu skicka in abstract för sektions- eller workshopföredrag (max 300 ord exklusive referenser) per e-post som bifogad fil (rtf- eller doc-format) senast 12.12.2022 till adressen symposium[at]vakki.net. Vi ber er inkludera information om föredragshållarens/föredragshållarnas namn, e-postadress och universitet. Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga kvalitet. Senast den 19.12.2022 meddelar vi om abstractet har godkänts. Abstractet kan skrivas på engelska, finska, svenska eller tyska. Föredraget hålls på det språk som valts för abstractet. 

Anmälning till symposiet sker via en elektronisk blankett 19.12.2022−19.1.2023. Deltagaravgiften är 50 €. Deltagaravgiften inkluderar program och kaffe båda symposiedagarna. Under symposiet arrangeras en symposiemiddag, som inte ingår i deltagaravgiften. Mer information om middagen ges senare.

För eventuella frågor ber vi er kontakta symposiets organisationsteam, symposium[at]vakki.net