Inbjudan

XLII internationella VAKKI-symposiet

1011.2.2022 i Vasa

Symposiedeltagare inbjuds att skicka ett utökat abstrakt (600-1200 ord) för VAKKI-publikationen senast den 20 mars 2022 till adressen publication@vakki.net. Hela artiklar baserade på godkända abstrakt ska vara inne senast 15 maj 2022.

 

——

Utskick 2: Call for papers

Välkommen på VAKKI rf:s XLII symposium 10−11.2.2022!

Symposiets tema är Hållbar kommunikation. Målet är att föra samman representanter för olika discipliner för att diskutera vad hållbar kommunikation i samhället innebär och hur vi kan skapa kommunikativa praktiker som stöder hållbarhet och ansvar.

Vi välkomnar förslag på föredrag som behandlar t.ex. följande teman:

– Företags hållbarhetskommunikation
– Tillgänglighet och mångfald
– Kommunikationspraxis inom arbetsliv och ledarskap
– Ansvarsfull vetenskapskommunikation
– Hållbarhetsperspektiv inom terminologiarbete
– Politisk offentlighet och journalistik
– Kulturer på sociala medier

Symposiets plenarföreläsare är:

  • Docent Martin Hultman (Chalmers tekniska högskola): ”Three decades of obstruction. How to analyze, understand and change communication patterns to avoid being stuck in the knowledge-action gap of climate change?”
  • Professor Nina Janich (Technische Universität Darmstadt, Tyskland): ”Science Communication under the Condition of Uncertainty from the Perspective of Applied Linguistics”

Symposiets arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska. Efter symposiet har föredragshållarna möjlighet att skicka in ett manuskript till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som kommer ut i slutet av år 2022.

På symposiet kan deltagarna hålla ett sektionsföredrag (20 min + 5 min diskussion) eller ett workshopföredrag (enligt workshopledarnas anvisningar). Sektionsföredragen hålls i huvudsak på plats i Vasa, men vi har i programmet även reserverat plats för ett begränsat antal sektionsföredrag på distans. Workshopparnas format presenteras nedan.

Under symposiet arrangeras följande workshoppar:

  1. Selkokielen kohderyhmät ja niiden huomioiminen selkokielen tutkimuksessa (på finska, hybridformat)
  2. Vastuullisuus vaikuttajaviestinnässä (på engelska/finska, arrangeras på plats i Vasa)
  3. Enhancing the visibility of the social sciences through journalism (på engelska, hybridformat)
  4. AI Ethics Terminology in Development – communication of principles and communication in principles (på engelska, arrangeras på plats i Vasa)

Workshopparna erbjuder deltagarna möjligheter till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat tema. Mera detaljerade beskrivningar av workshopparna finns på symposiets hemsida.

Vi ber er skicka in ert abstract för sektionsföredrag per e-post som bifogad fil (max 300 ord i rtf- eller doc-format) senast 3.1.2022 till adressen symposium[at]vakki.net. Inkludera information om föredragshållaren / föredragshållarna, universitet och föredragets format (på plats i Vasa eller på distans). Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga kvalitet. Senast den 10.1.2022 meddelar vi om abstractet har godkänts.

Anmälning till symposiet sker via en elektronisk blankett 10.1.2022−31.1.2022. Deltagaravgiften är 40 €. Deltagaravgiften inkluderar program och kaffe båda symposiedagarna. Under symposiet arrangeras en symposiemiddag, som inte ingår i deltagaravgiften. Mer information om middagen ges senare.

Information om annat praktiskt uppdateras på symposiets hemsida senare. Om pandemiläget tillåter det, arrangeras symposiet på campus i Vasa. Vid behov arrangeras symposiet i hybridformat.

För eventuella frågor ber vi er kontakta symposiets organisationsteam, symposium[at]vakki.net

***

(Utskick 1)