Svenska

Den här sidan är för de som har svenska som andra inhemska språk (ruotsi toisena kotimaisena kielenä).

Om du läser svenska som främmande språk (Swedish as a foreign language) ska du gå till den här sidan: https://sites.uwasa.fi/linginno/swedish/ ‎