Frequently Asked Questions

Tälle sivulle olemme koonneet tavallisimpia opiskelijoilta tulevia kysymyksiä ja vastauksia niihin. Lisää kysymyksiä voi esittää suoraan eri opintojaksojen opettajille tai osoitteeseen linginno[at]uwasa.fi.

On this page, we have collected and answered your most frequently asked questions. More questions can be sent directly to teachers or to linginno[at]uwasa.fi.

 

Kuka saa paikan kurssille ja miten? Who selects the students who get on the courses and how? 

Hallinnollinen henkilökunta valitsee opiskelijat. Opettajat eivät voi vaikuttaa tähän. Valinta perustuu esimerkiksi opintopistemäärään.

The administrative staff select students. The teachers are not involved. The selection is based for example on acquired study points.

Mitä pitää tehdä, jos en aiokaan osallistua kurssille, vaikka olen saanut paikan? What should I do if I’m not taking the course I’ve been selected to?

Jos opiskelija ei voikaan osallistua kurssille, jolle hän on ilmoittautunut, tulisi hänen perua ilmoittautumisensa Pepissä. Tämä edellyttää, että kurssille ilmoittautuminen on vielä avoin. Kun ilmoittautumisjakso on päättynyt, tulisi opiskelijan perua ilmoittautuminen suoraan amanuenssille (Hanna Snellman) tai kurssin opettajalle, jotta joku muu saisi paikan kurssilla.

Cancel your registration on Peppi if course registration is still open. If it is not, inform amanuensis Hanna Snellman, or the teacher of the course, so that your place can be given to another student.

Mistä voin saada tietoa vapaista paikoista? How can I try to get on a course that is full? 

Katso Linginnon verkkosivuilla kohta ”Courses with available seats”. Opettajat päivittävät tänne tietoa vapaista paikoista. Ota yhteyttä kyseiseen opettajaan, jos haluat saada paikan.

If a course is full but you want to get on it, see the page ”Courses with available seats” here on Linginno’s website, and send email to the relevant teacher asking for a place. The policy with these emails is “first come first served.”

Mikä on korvaava koe? What is an exemption test? 

Osaatko jo engalntia tai toista kotimaista kieltä todella hyvin? Siinä tapauksessa voit osoittaa kielitaitosi korvaavassa kokeessa. Jos korvaava koe on hyväksytty, sinun ei tarvitse suorittaa tutkintoon kuuluvaa kurssia. Katso korvaavien kokeiden aikataulut sivustolta Kieliopinnot.

An exemption test, if passed, exempts from taking a basic, Bachelor’s level course that the student did the exemption test for, i.e. if a student wants to be exempted from taking a basic English course, they must demonstrate in the exemption test that they already have a skill level high enough that they would not significantly benefit from taking the course and would be expected to score up to grade 5 if the course were numerically graded.

Mikä on tasotesti? What is a proficiency test?

Eri kielten tasotestit antavat suuntaa mille kursseille sinun tulisi ilmoittautua. Katso FAQ-osiot kielten omilla sivuilla.

Proficiency tests can guide you on what courses you should register. See the FAQ sections on different languages’ pages if applicable for that language.

Mistä tiedän onko kurssin taso minulle sopiva? How do I know if a course is the right level for me?

Jos et osaa kieltä ennestään, tai osaat vain vähän, ilmoittaudu johdanto- tai alkeiskursseille. Jos osaat jo kieltä hyvin, ilmoittaudu jatkokursseille. Katso myös FAQ-kohdat kielten omilta sivuilta.

If you don’t know a language well, register for introductory courses. If you already know a language well, register for advanced courses. See the FAQ sections on different languages’ pages if applicable for that language.

Onko kursseilla pakollista olla läsnä? Is attendance required on language courses?

Kaikki opettajat antavat kurssin alussa opiskelijoille ohjeita koskien läsnäoloa ja korvaavia tehtäviä. Seuraavat suuntaviivat ovat yleisiä periaatteita:

  • On tärkeää, että opiskelijat ovat läsnä ensimmäisellä luennolla, jotta he saavat pitää paikkansa kurssilla ja saavat yleiskatsauksen kurssin sisällöstä ja tehtävistä.
  • Kielenoppiminen edellyttää vuorovaikutusta ja siksi läsnäolo, osallistuminen ja aktiivisuus on pakollista. Opiskelijoiden täytyy olla läsnä luennoilla ja tehdä riittävästi kurssityötä, jotta opettaja voi arvioida heidän kykyjään. Jos ei ole tarpeeksi arvioitavaa, opiskelija ei pääse läpi kurssista.
  • Läsnäoloa edellytetään kurssin joka tapaamiskerralla. Säännönmukaisesti opiskelijoiden tulisi kääntyä opettajan puoleen etukäteen poissaolotapauksissa, varsinkin jos ohjelma riippuu opiskelijasta (esim. esitelmä).

All teachers brief their students on attendances and compensation for absences in the beginning of their courses. These guidelines are common principles:

  • It is important that students attend the first lecture or class of a course in order to secure their place on the course and to gain an overview of the course and its assignments.
  • Learning a language is based on interaction and therefore attending, participating, and activity is necessary. Students need to attend the classes and provide sufficient coursework, so that the teacher can assess the student’s competence. If there is not enough to assess, the student fails the course.
  • Attendance is expected at all scheduled meetings of a course. As a rule students should consult with their teacher an absence in advance, especially if the program depends on the student (e.g. presentation).

Äidinkieleni/koulusivistyskieleni on ruotsi. Mitkä ruotsin ja suomen opinnot minun tulee suorittaa? N/A

Ne opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on ruotsi, suorittavat kurssin Akademisk kommunikation i modersmålet svenska KRUO7113. Tavallisimmin suomi toisena kotimaisena kielenä -kurssi suoritetaan kerran lukuvuodessa järjestettävänä korvaavana kokeena. Tarvittaessa järjestetään kurssi, jonka laajuus on tekniikan opiskelijoille 3 op, muille 5 op.

N/A

Voidaanko minut vapauttaa suorittamasta pakollista kielikurssia? N/A

Voit saada erityisistä syistä vapautuksen toisen kotimaisen kielen suorittamisesta, esim. jos et ole opiskellut kieltä ollenkaan aiemmin.

N/A

Voinko saada muualla (esim. amattikorkeakoulussa) suoritettuja kursseja korvattua? Can courses completed elsewhere compensate for University of Vaasa courses?

Kyllä, jos kurssit vastaavat sisällöltään Vaasan yliopiston tarjoamia kursseja. Ota yhteyttä Hanna Snellmaniin.

Yes, if the contents correspond with the respective University of Vaasa course. Contact Hanna Snellman.

Voiko kandivaiheen opiskelija osallistua maisteritason kurssille? What are “basic” and “advanced” courses? 

Kyllä voi, kunhan hänellä on vaadittavat edeltävät tiedot.

Basic courses are for Bachelor’s level students, advanced for Master’s level students. Master’s level courses generally have as a prerequisite that the student has acquired the relevant skills for the course in Bachelor’s level courses.

Minulla on erityistarpeita. Miten tämä otetaan huomioon kurssilla? I have disabilities/special needs. How is this taken into consideration?

Ota yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua, niin teemme yhdessä tarvittavat järjestelyt. Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä opintopsykologi Ray Ohtoseen.

You should contact the teacher before the first lecture, to plan how to proceed. You may also, if needed, contact study psychologist Ray Ohtonen.

Minua jännittää esiintyminen. Voinko silti osallistua kielikurssille? I suffer from anxiety. Can I still participate in language courses?

Kyllä voit, ilmoittaudu jännittäjät-ryhmään. Jännittäjät-ryhmiä on tietyillä suomen, englannin ja ruotsin kursseilla.

Yes, you can. You can register for special groups on Finnish, Swedish and English courses.

Mitä eroa on verkko-, blended-, hybridi- ja lähiopetuksella? What is online, blended, hybrid and campus teaching?

Verkko-opetus on kokonaan verkossa. Lähiopetus on perinteistä opetusta kampuksella. Blended tarkoittaa, että jotkut luennot ovat verkko-opetusta ja jotkut luennot lähiopetusta. Hybridi tarkoittaa, että opetus tapahtuu samaan aikaan sekä verkossa että lähiopetuksena.

Online teaching is completely online. Campus teaching is traditional teaching at campus. Blended means that some lectures are online and some on campus. Hybrid means that the teaching is simultaneously online and on campus.

Millaista netikettiä kursseilla noudatetaan? Are there any netiquette rules on the courses?

Opiskelijoiden täytyy käyttää mikrofonia ja kameraa verkkokursseilla silloin, kun vuorovaikutus kameran kautta on perusteltua, esim. osana oppimista ja arviointia. Tietoa mikrofonin ja kameran käytöstä saa kohdasta Opintojaksot Pepistä.

Students may need to use a microphone and camera on online courses when interaction through camera is pedagogically justified, i.e. part of learning and related to assessment. Information on using microphone and camera is provided in the Course Units in Peppi.

Voinko saada erillisen osallistumistodistuksen kurssilta? Can I get a certificate of attendance from a course?

Voit muodostaa sähköisesti allekirjoitetun, virallisen opintosuoritusotteen/läsnäolotodistuksen Pepissä. Kirjaudu opiskelijan työpöydällä ja klikkaa työpöydän ylävalikosta Opiskelutodistukset. Klikkaa Uusi tilaus, valitse opiskelutodistus tai ote opintosuorituksista ja valitse dokumentin kieli. Siirry Dokumentit -välilehdelle, josta pääset tallentamaan opintosuoritusotteen/opiskelutodistuksen.

You can download an official, digitally-signed transcript of records and study certificate from Peppi. Log in to Student’s desktop and click on Study certificates button on the navigation bar. Click on New Order, choose the document and select the language of the document. Then go to the Documents tab and save or print the transcript of records/study certificate.