Sivuston sisällöistä – Contents on this website

Yleinen

Kielikeskus Linginno toivottaa opiskelijoille ja henkilöstölle kiinnostavaa alkavaa lukuvuotta 2022-23! Tältä uudelta sivustolta löytyy tietoa kielikeskus Linginnon tarjoamista opintojaksoista. Ylä- tai sivupalkista (mobiililaitteet) pääsee näkemään eri kielten tarjonnan lukukausittain ja toteutustavoittain, opettajien yhteystiedot sekä myös ko. kieleen liittyviä erityisiä tiedotusasioita. Testaamme syyslukaudella kursseilla mahdollisesti vapaana olevista paikoista tiedottamista etusivun Language courses with available seats -linkin avulla. Linkistä pääsee dokumenttiin, johon koottu kielittäin ja ryhmittäin vapaat paikat. Ota yhteyttä sähköpostilla ryhmän opettajaan, jos kiinnostut osallistumaan!

Pääsivulle on koottu FAQ eli usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen, linkit kieliopintoja tarjoavien yhteistyöverkostojen sivuille (Linguavaasa, KiVANET, EUNICE; verkkototeutuksia yli 10 kielessä alkeista jatkotasolle) sekä hyödyllisiä linkkejä (esim. opinto-opas ja kirjoitusohjeet).

Otamme mieluusti vastaan sivuston kehittämisehdotuksia! Palautetta voi lähettää osoitteella linginno@uwasa.fi, johtajalle (Nina Pilke) ja eri kielten opettajille.

The Language Centre Linginno wishes all students and staff an interesting new academic year 2022-23! On our new website you can find information about the courses offered by the Language Centre Linginno. In the upper and side menu (mobile devices) you can see the courses offered by each language, the contact details for the teachers, as well as other information regarding each language. During the autumn term we are testing to inform about available seats on our courses through the link Language courses with available seats. When you click the link, you are directed to a document where you can see available seats for each language, course, and group. E-mail the teacher of the group, if you are interested to participate!

On our main page, you can find FAQ with answers, links to language studies offered by our cooperation network partners (Linguavaasa, KiVANET, EUNICE; online courses in 10 languages from beginners level to advanced level), as well as useful links (for example the study guide and writing guidelines).

We will be happy to receive development proposals! You can send your feedback to linginno@uwasa.fi, to the director (Nina Pilke) or the language teachers.

2 thoughts on “Sivuston sisällöistä – Contents on this website

  1. Hello its me Abadh Ghimire. I wanna study Finnish and swedish language courses. I keep Finnish in a first priority thank you.

    1. Hi Abadh! You can see our Finnish and Swedish courses by clicking each language in the top menu. If you are a student at the University of Vaasa, you can register to language courses through Peppi. The Open University courses are open to everyone and can be found here: https://www.uwasa.fi/en/education/open

Leave a Reply

Your email address will not be published.