Henkilökunnalle

Matka-apurahat henkilökunnalle

Huom! Edellinen haku yliopistosäätiön matka-apurahoihin oli syksyllä 2017. Seuraavasta hakumahdollisuudesta ilmoitetaan erikseen.

Vaasan yliopistossa tutkimusta tekevillä on mahdollisuus hakea Vaasan yliopistosäätiöltä matka-apurahaa tutkimusta tukeviin konferenssi- ja seminaarimatkoihin. Matka-apurahan saajalla tulee olla konferenssissa / seminaarissa aktiivinen rooli.

Matka-apurahaa voidaan myöntää matkalippuihin, yöpymisiin, osallistumismaksuihin jne. Säätiö ei voi myöntää tukea päivärahoihin. Hakemus tulee jättää hyvissä ajoin (noin 2–3 kk ennen matkaa), jälkikäteen toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Apuraha voidaan kuitenkin myöntää konferenssiin / seminaariin osallistumisen jälkeen edellytyksenä, että hakemus on toimitettu hyvissä ajoin ennen seminaaria.

Matka-apurahan hakija täyttää sähköisen hakemuksen, jossa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Hakijan yhteystiedot
 • Mihin tarkoitukseen matka-apurahaa haetaan
 • Akateeminen yksikkö
 • Oman esityksen aihe

Jatko-opiskelijan on lisäksi ilmoitettava:

 • Työn ohjaaja
 • Tutkimusaihe
 • Matkan merkitys tutkimustyön edistymisen kannalta

Hakemukseen tulee liittää:

 • Tiedot seminaarista
 • Oman esityksen hyväksymiskirje
 • Kokonaisbudjetti eriteltynä (sis. kaikki kustannukset)

Jatko-opiskelijan on lisäksi liitettävä hakemukseen:

 • Ohjaajan lausunto koskien suunniteltua matkaa

Hakemuksessa tulee lisäksi ilmoittaa, onko hakija hakenut tai saanut matkaa varten muita apurahoja. Ilmoitus on tehtävä myös säätiölle jätetyn hakemuksen jälkeen saaduista muista apurahoista.

Lentolippujen ja majoituksen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Euroopan sisällä lentolipun hinta saa olla korkeintaan 900 euroa
 • Pohjoismaiden sisällä lentolipun hinta saa olla korkeintaan 600 euroa (poikkeustapauksessa 900 euroa)
 • Euroopan ulkopuolella lentolipun hinta saa olla korkeintaan 1200 euroa
 • Majoitusta valittaessa tulee suosia mahdollisimman edullista vaihtoehtoa

Lisätietoja

Elina Blomqvist
Säätiön asiamies
elina.blomqvist(at)univaasa.fi
puh. 029 449 8508