Logo

Logon käyttö

Logo muodostuu tunnuksesta ja Vaasan yliopiston nimestä eikä niitä saa käyttää yksinään. Vaasan yliopiston logon virallinen versio on nelivärinen (CMYK), jota joissakin poikkeustapauksissa, esim. painoteknisistä syistä, voidaan käyttää yksivärisenä. Logon muotoa, mittasuhteita tai värejä ei saa muuttaa. Logon pitää erottua selvästi taustastaan ja olla helposti luettavissa.

Valmiita tunnus- ja logo-originaaleja on käytettävä aina, löydät ne Materiaalipankkista

Suoja-alue

Logon ympärille jätetään joka suuntaan vähintään logon V-kirjaimen korkuinen tyhjä alue.

 

Värit

Vaasan yliopisto tunnetaan energisestä keltaisesta, jonka kolmen sävyn yhdistelmä on eläväinen ja täynnä energiaa.

Päävärit

Vaasan yliopiston pääväri on keltainen, joka toistuu tunnuksessa, kuvissa ja visuaalisena tehokeinona eri materiaaleissa.
Keltaisen lisäksi käytettävissä on lisävärejä, joiden tarkoituksena on kuvittaa ja elävöittää ilmettä tai selkeyttää sisältöä esimerkiksi graafeissa. Päävärinä pitää kuitenkin selkeästi näkyä keltainen ja lisävärejä tulee käyttää harkiten.

Lisävärit

Tarvittavissa voidaan käyttää muita värejä apuväreinä, kuten taulukoissa, infograafeissa tai muussa graafisessa materiaalissa.

 

 

Typografia

Painettuihin materiaaleihin (esitteet, ilmoitukset yms.) ja digitaaliseen markkinointiin on valittu kolme fonttiperhettä, joita voidaan käyttää ohjeiden mukaisesti. Fontit voi ladata omalle koneelleen ilmaiseksi Google Fontsista ja Adobe Fontsista.

Sähköisessä ja sisäisessä viestinnässä käytettävät fontit ovat Georgia ja Calibri, jotka löytyvät jokaisen koneelta.
Niitä käytetään Wordissä, PowerPointissa, sähköisissä graduissa ja muussa yleisessä sisäisessä viestinnässä.

Painetussa materiaaleissa ja digimarkkinointi materiaaleissa käytettävät fontit

Visuaalinen viestintä

Käyttämissämme kuvissa pyrimme vahvistamaan Vaasan yliopiston pääväriä keltaista. Päävärin käytöllä yhdistetään kuva ja ilme Vaasan yliopistoon. Kuvista välittyy energiaa, itsevarmuutta, määrätietoisuutta, laatua, mukaansa tempaisevaa fiilistä ja vahvaa yhteisöllisyyttä. Kuvissa hienostunut ja klassinen kohtaa nuorekkaan yllätyksellisyyden.  Kuvista välittyvä aitous ja yllätyksellisyys kertoo asenteestamme uutta kohtaan.

Kuvakonsepti

Kuvakonseptit jakautuvat kolmeen ryhmään; brändikuviin, kuvituksiin & infografiikoihin. Kuvissa esiintyvät oikeat ja aidot opiskelijamme ja henkilöstön edustajat. Kuvista välittyy energiaa, itsevarmuutta, määrätietoisuutta ja mukaansa tempaisevaa fiilistä.

Kuvitukset ja infografiikka

Infografiikan tarkoituksena on kuvittaa viestiä. Infografiikassa käytetään väreinä keltaista ja mustaa. Kuvitusta voidaan käyttää kaikessa viestinnässä elävöittämään tekstiä ja kuvia. Esimerkki infografiikasta ovat ikonit ja symbolit, joita voidaan käyttää tekstien yhteydessä tai kuvien sijaan.

Graafiset materiaalit

Tässä esimerkkejä ilmeen mukaisista esitteistä, kirjoista, julkaisuista sekä tuotteista.

Yliopistotuotteet

Tässä esimerkkejä ilmeen mukaisista yliopisto- ja lahjatuotteista. Tuotteissa suositaan kestävän kehityksen täyttäviä tuotteita, lähituotteita ja mahdollisuuksien mukaan suomalaisuutta.